Ændret køreplan på Tølløsebanen

08-01-2016
 

Skinnerne på en del af Tølløsebanen er nu så slidte, at Lokaltog A/S har besluttet at erstatte togdriften på strækningen mellem Skellebjerg og Slagelse med togbusser. Ændringen træder i kraft fra mandag 18. januar 2016.

 
 

Lokaltog A/S har efter tæt dialog med Trafik- og Byggestyrelsen besluttet at erstatte togdriften med togbusser på en del af Tølløsebanen på strækningen fra Skellebjerg til Slagelse.
 

Siden foråret 2015 har hastigheden på strækningen Høng - Ruds Vedby af sikkerhedsmæssige årsager været nedsat til 40 km i timen på grund af nedslidning af skinnerne, og dele af togdriften har været erstattet af togbusser.
 

Beslutningen om nu at erstatte hele togdriften på strækningen med togbusser fra mandag 18. januar er truffet af Lokaltog A/S efter en ny analyse af skinnernes bæreevne.

  • Der vil fortsat være togdrift på strækningen Tølløse - Dianalund - Skellebjerg.
  • Hvorimod strækningen Skellebjerg - Ruds Vedby - Høng - Slagelse fuldt ud betjenes med togbusser.

Lokaltog A/S har hen over efteråret 2015 været i tæt dialog med Trafik- og Byggestyrelsen om yderligere dokumentation til belysning af nedslidningen af skinnerne på strækning fra Høng til Ruds Vedby.
 

"Lokaltog har besluttet at erstatte togdriften med togbusser på strækningen fra Skellebjerg til Slagelse på baggrund af en samlet sikkerhedsvurdering. Samtidig er der lagt vægt på, at der fortsat er kollektiv trafik på strækningen," siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.

Hun beklager den ulejlighed, som passagererne vil opleve som følge af den ændrede drift.

De ca. 600 passagerer, der dagligt bliver berørt af ændringen, vil få ca. 10 minutters ekstra rejsetid.


Fakta
I Skellebjerg, Ruds Vedby og Høng holder togbusserne uden for stationsbygningerne.
I Slagelse holder togbusserne på busterminalen ved Nordre Stationsvej.
Trafikselskabet Movia har kontrakten med Lokaltog A/S om trafikbetjeningen på Tølløsebanen.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.