Movia realiserer fire ambitiøse busprojekter

23-11-2018
 

Movia har søgt penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv bustrafik til fire forskellige ambitiøse projekter, som alle har til formå at reducere trængsel, og gøre det lettere at komme til arbejde, fritidsaktiviteter og alt det andet, som man bruger bussen til.

 
 

Movia har fået penge til at realisere alle fire projekter, og går nu i gang med at realisere dem sammen med de berørte kommuner og Region Hovedstaden. Puljen er afsat af forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

 

Projekt 1: Førerløse BRT-busser fra Malmparken st. til Lautrupgård

Movia vil sammen med Ballerup Kommune undersøge mulighederne for at indsætte førerløse busser fra Malmparken st. til erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup. De førerløse busser skal køre i sin egen vejbane, og kan blive det første førerløse BRT-buskoncept i Danmark. BRT står for Bus Rapid Transit og er et internationalt buskoncept, som kendes fra europæiske storbyer som Paris og Barcelona. Formålet er at reducere trængsel, og gøre det lettere for de mange medarbejdere at komme til og fra arbejde. Du kan læse mere i denne nyhed som vi publicerede, da vi søgte puljen.

 

Projekt 2: Linje 500S skal hurtigere frem mellem Glostrup st. og Avedøre Holme

Sammen med Region Hovedstaden samt Hvidovre og Brøndby Kommuner vil Movia opgradere infrastrukturen på linje 500S rute mellem Glostrup st. og Avedøre Holme. Det vil sikre, at borgerne i de to kommuner kan komme hurtigere frem til Glostrup st., hvor man fra 2025 kan tage Hovedstadens Letbane, som kommer til at køre langs Ring 3. Det er med til at understøtte byudviklingen og sikre en god og hurtig forbindelse til erhvervsområderne Avedøre Holme og Sportsbyen i Brøndby.


Infrastrukturen skal leve op til Movias busprodukt +Way, som betyder, at busserne får signalprioritering langs ruten, at bussen kører i sin helt egen bane på dele af strækningen, og at stoppestederne bygges om til stationslignende forhold med brede perroner, gode venteforhold og et højt niveau af trafikinformation.

 

Projekt 3: Linje 375R skal spare tid og have flere passagerer

Sammen med Region Hovedstaden vil Movia iværksætte 11 forskellige fremkommelighedstiltag, som skal hjælpe bussen hurtigere på vej. På dele af strækningen bliver ruten lagt om, stoppesteder bliver opgraderet og bussen opnår signalprioritering. Fremkommelighedstiltagene kan bidrage til en samlet forbedret driftsstabilitet, og dermed en bedre overholdelse af køreplanen og en rejsetidsforbedring på 13 til 15 pct. Dertil vil der også være en forventning om en passagerforøgelse på ca. 8 pct. pr. hverdag. Linje 375R er vigtig for den regionale betjening i hovedstadsområdet, hvor den forbinder Kystbanen (Rungsted Kyst St.) med Nordbanen (Hillerød St.).

 

Projekt 4: Etablering af U-vending for linje 5C i Københavns Lufthavn

Sammen med Herlev, Tårnby og Københavns Kommuner vil Movia gøre det muligt for linje 5C at foretage en U-vending i krydset Ellehammersvej/Tværvej C ved Københavns Lufthavn. Ved at foretage U-vending i det pågældende kryds, kan linje 5C i gennemsnit spare to minutter pr. tur. Dette giver ikke blot en bedre driftsøkonomi på linjen men vil samtidig være med til at understøtte en mere stabil driftsafvikling.

 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.