Skarp stikprøvekontrol i Movias flextrafik giver resultater

16-12-2019
 

Movia har de senere år skærpet kontrollen med løn- og arbejdsvilkår hos de private vognmænd, der kører flextrafik for trafikselskabet. I tæt samarbejde med Movias kontrolpanel, hvor arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger deltager, har Movia i 2019 gennemgået stikprøver fra i alt 45 operatører.

 
 

Movias kontrolpanels skærpede kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, der kører flextrafik for Movia, har vist sit værd: Der er fortsat fejl at rette op på, men for første år viser kontrollen en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer end de foregående år.
 

Movia udbyder kørslen til private vognmænd, og Movia er som virksomhed optaget af, at der sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold for medarbejderne hos de mange private operatører i den forbindelse. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter nedsatte Movia derfor i 2017 et kontrolpanel, der vurderer stikprøver-kontroller blandt Movias operatører, og rådgiver Movia om løn- og arbejdsvilkår hos de private vognmænd.
 

I 2019 har kontrolpanelet gennemgået stikprøver fra i alt 45 operatører, hvor Movia har indhentet relevant dokumentation fra operatørerne, som f.eks. ansættelseskontrakter og seneste tre måneders lønsedler for chaufførerne.
 

Stikprøverne fordeler sig på 20 ordinære stikprøvekontroller, seks opfølgende stikprøver fra 2018, en enkelt opfølgende stikprøve fra 2017, samt 18 stikprøvekontroller af underleverandører til de vognmænd, der er udtaget i de ordinære stikprøvekontroller.
 

Resultaterne fra stikprøvekontrollerne fra 2019 viser, at 41 af stikprøvekontrollerne er afsluttede, enten med det samme eller efter vognmændene har rettet op på mindre fejl og mangler. 4 stikprøvekontroller er fortsat åbne - her er operatørerne i gang med at rette op, og det forventes, at stikprøvekontrollerne kan afsluttes inden årets udgang.
 

"I Movia går vi op i, at vores leverandører lever op til de samme høje krav til ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som vi stiller til os selv. Vi er meget tilfredse med, at vi i 2019 ser en udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer med overholdelse af overenskomster i vores stikprøver end tidligere år. Vi er glade for den udvikling, vi har konstateret. Og jeg vil også gerne sige stor tak for det store arbejde, som arbejdsmarkedets parter bidrager med i kontrolpanelet, så Movia har et godt grundlag for at bidrage til ordentlige løn- og arbejdsforhold på et vigtigt leverandørmarked", siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.

 

Resultatet for stikprøvekontrollerne i 2019 er følgende:

  • Movia har lukket sagsbehandlingen vedr. stikprøvekontroller af fire operatører uden bemærkninger
  • Movia har lukket sagsbehandlingen vedr. stikprøvekontrol af en operatør, fordi operatøren oplyste, at han nedjusterede sit antal af vogne og herefter alene rådede over en vogn
  • Movia har afsluttet sagsbehandlingen vedr. 36 stikprøvekontroller, efter at operatørerne har rettet mindre fejl og mangler
  • Movia har pt. 4 verserende stikprøvekontroller, hvor operatørerne er i gang med at rette op på fejl og mangler

Movia fordoblede sidste år antallet af stikprøvekontroller til 20 kontroller hos små og mellemstore operatører. I 2019 er der gennemført i alt 45 stikprøvekontroller (operatører inkl. underleverandører).


Yderligere fakta

  • Kørsel af flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse.
  • Movia har siden 2017 skærpet kontrollen med løn- og ansættelsesvilkår i Movias flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
  • I Movias kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F.
  • I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller, og i 2018 udførtes 20 stikprøvekontroller.  
 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.