Movia lukker fordøren i Hørsholm Kommune fra 9. maj for at passe ekstra godt på kunder og chauffører

08-05-2021
 

Som led i genåbningen af Danmark har man den seneste måned kunnet gå ind ad fordøren, når man ville med bussen i stort set alle kommuner på Sjælland. I enkelte kommuner har lokale nedlukninger på grund af stigende smitte med covid-19 dog betydet, at fordøren i busser, der kørte i disse kommuner, midlertidigt var lukket, indtil smitten igen var under kontrol. Det sker nu i Hørsholm Kommune.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Fra og med søndag 9, maj vil fordøren i busser, der kører i Hørsholm Kommune være lukket, og forreste sæderække bag chaufførerne vil ikke kunne bruges. De mange andre tiltag, som Movia også har taget for at passe godt på kunderne og chaufførerne vil sammen med kundernes overholdelse af myndighedernes råd til rejsende i den kollektive transport sikre, at man fortsat trygt kan rejse med bussen - også i Hørsholm Kommune.


Fortsat grundig rengøring, afstand og frisk luft i bussen
I alle busser skiltes der med, hvor mange der må være med den konkrete bus. Skiltet sidder ved bussens midterdør. Rettesnoren er, at man må bruge alle sæder og det, der svarer til halvdelen af ståpladserne. Når busserne ikke fyldes helt, skyldes det, at det skal være muligt at holde afstand, når man står op. For dem, der sidder, vender ansigterne i samme retning, og derfor kan alle sæder benyttes. Man skal stadig bruge mundbind eller visir for at rejse med bussen, medmindre man er undtaget fra kravet af f.eks. sundhedsmæssige årsager eller er under 12. år. Enkelte sæderækker, hvor man sidder ansigt til ansigt, og hvor der ikke er tilstrækkelig afstand, vil dog stadig være afspærret for brug.  


Hvis der i enkelte kommuner er lokale nedlukninger på grund af stigende smitte med covid-19, kan fordøren i busser, der kører i disse kommuner være lukket. I de tilfælde skal man bruge midter- og bagdøren. I Hørsholm kommune vil fordøren derfor være lukket foreløbigt indtil kommunen syv dage i træk er under 250 smittede borgere. Baseret på lokale nedlukninger afgør Movia dagligt, hvor busoperatørerne har lov at lukke for brug af fordøren. Dette meldes løbende ud på DOTs hjemmeside og sociale medier.


Movia holder samtidig fast i den ekstra grundige daglige rengøring. Ved midterdøren i bussen kan man som kunde altid følge med i, hvornår bussen senest er rengjort. Herudover vil chaufføren sørge for god og løbende udluftning af busserne, så alle døre i videst mulige udstrækning holdes åbne, når busserne holder ved stoppestederne. Det betyder i gennemsnit, at alle døre åbnes ca. hvert 3. minut.

 
Kontaktinformation

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10, mail presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.