Hastigheden på Østbanen nedsættes ved køreplanskiftet til december

30-09-2019
 

Lokaltog har i tæt dialog med Movia besluttet at sænke hastigheden på Østbanen fra 100 km til 75 km i timen ved næste ordinære køreplanskift 15. december. Ændringen skal sikre fortsat stabil drift på Østbanen i de kommende år.

 
 

Lokaltogs halvårlige eftersyn af Østbanen i september i år har vist, at skinner og baneinfrastruktur er for slidte til at opretholde stabil drift med 100 km i timen. Lokaltog har derfor efter samråd med Movia besluttet, at hastigheden på Østbanen sænkes til 75 km i timen fra det ordinære køreplanskifte 15. december 2019. Det sker for at sikre, at de ældre skinner kan holde til togdrift i de kommende år. Region Sjælland er orienteret om baggrunden for beslutningen.
 

I den nye køreplan vil der fortsat køre to tog i dagtimerne på hverdage, og timedrift om aftenen og i weekenden, men på den mest benyttede del af banestrækningen fra Hårlev til Køge vil antallet af afgange i dagtimerne blive reduceret fra fire til to afgange i timen. Passagerer på strækningen Rødvig - Hårlev skal fra 15. december skifte tog i Hårlev for at fortsætte rejsen mod Køge. Det sker for at nedsætte slitagen på især strækningen Hårlev - Køge.
 

"Lokaltogs halvårlige eftersyn af Østbanen har desværre vist, at forudsætningen for at opretholde en stabil drift også i de kommende år på Østbanen, er at sænke hastigheden til 75 km i timen. Togenes hyppighed har også betydning for sporenes belastning, derfor kommer Lokaltog desværre til at køre med færre afgange på strækningen Hårlev til Køge, når køreplanen træder i kraft til december," siger plandirektør i Movia, Per Gellert, der på vegne af Movia beklager de gener, som den ændrede køreplan vil medføre for passagererne.
 

Han understreger, at Østbanens driftsstabilitet af hensyn til passagererne har høj prioritet, og det er baggrunden for Lokaltogs kommende køreplansændring, der tager hensyn til skinnernes nuværende tilstand.
 

I forhold til den nuværende køreplan, vil passagererne opleve en forlænget rejsetid på mellem 3-7 minutter ved rejser i hele banens længde.
 

Hastigheden på Østbanen blev i 2011 hævet fra 75 km i timen til 100 km i timen.

 

Fakta om ændringerne

  • Der køres fortsat efter R-nettets principper med to tog i timen i dagtimerne på hverdage, og timedrift om aftenen og i weekenden
  • Passagerer på strækningen Rødvig - Hårlev skal fremover skifte tog i Hårlev for at fortsætte rejsen mod Køge.
  • De mest benyttede afgange i myldretiden om morgenen og eftermiddagen fra Hårlev til Køge og omvendt vil dog fortsat blive kørt med sammenkoblede tog fra henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads, så passagererne på disse afgange ikke skal skifte tog i Hårlev.
  • I forhold til den nuværende køreplan, vil passagererne opleve en forlænget rejsetid på 3-5 minutter ved rejser fra Rødvig til Køge og 3-7 minutter fra Faxe Ladeplads til Køge.
  • Der er fokus på, at opretholde flest mulige af de nuværende korrespondancer mellem tog og bus - herunder prioriteres særligt korrespondancen i Faxe Syd mellem tog og buslinje 630R
 
Kontaktinformation

Plandirektør Per Gellert via Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10
Direktør for Regional Udvikling Carsten Krabbe via Region Sjælland presse tlf. 57 87 50 52

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.