Movia Nyt om nyhedsindslag i TV2 Nyhederne om ulykker i forbindelse med flextrafikkørsel i Movia

25-06-2019
 

I 19-nyhederne den 24. juni bragte TV2 et indslag om ulykker i flextrafikken med fokus på antallet af uheld på landsplan.

 
 

Indslaget var blandt andet produceret på baggrund af aktindsigtsbegæringer, hvor landets fem trafikselskaber har oplyst antallet af flexkørsler og heraf antallet af uheld med personskade.


TV2 bad Movia om et interview om uheldene med fokus på to uheld, hvor to ældre borgere er kommet alvorligt til skade, den ene ulykkeligvis med døden til følge, efter uheld med trappemaskiner.


Movia sikrer mobilitet for godt tre millioner passagerer i Movias flextrafik om året, og desværre kan det ikke helt undgås, at der i den forbindelse sker uheld, hvor passagerer kommer til skade. Sidste år have Movia samlet 71 uheld. Movia er således ikke det trafikselskab med flest uheld. 


Movias flextrafikchef oplyste til TV2, at de vanskeligste ture foregår med trappemaskiner, hvor borgere blive transporteret op eller ned ad trappen med kørestol. I Movias flextrafik gennemføres ca. 24.000 ture med trappemaskiner om året. I gennemsnit har Movia fire uheld om året med trappemaskiner. 


Alle uheld tages meget alvorligt og vi er naturligvis alle berørt af hvert enkelt. Der er tale om sårbare kunder, der skal være trygge ved, at de kommer sikkert frem. Det ansvar er vognmandens, ligesom det er den private vognmands ansvar at sikre, at chaufførerne er tilstrækkeligt uddannede til at varetage jobbet.


For Movia er sikkerhed afgørende. Vi har klare retningslinjer for de vognmænd, der kører Flextrafik for os - både i forhold til uddannelse og drift. Og vi forventer at vognmændene lever op til deres ansvar. 


Movia undersøger ethvert uheld til bunds for at se, om vi skal skærpe nogle krav i forhold til vognmændene - eller om der er noget i vore processer, der skal strammes op. Og vi foretager hvert år kontrol af de vogne, der kører flextrafik. For at understrege vigtigheden af, at uddannelserne er på plads, er kontrollen af uddannelsesbeviser en fast del af kontrollen af de vogne, der kører flextrafik for Movia.


Movia har i de første fem måneder af 2019 gennemført 1.175 kontroller af vogne og chauffører - herunder af uddannelsesbeviser.


 

På baggrund af trafikselskabernes svar på aktindsigtsbegæringerne har Movia lavet denne oversigt over uheld med personskade på tværs af selskaberne per én million rejser. 


Det skal bemærkes, at vi ikke har fået indsigt i, hvordan uheldene er registreret, og der kan være forskel på, hvordan de respektive trafikselskabers uheldsstatistik er opgjort. 


Oversigt over uheld med personskade på tværs af selskaberne pr. én mio. rejser

 
Kontaktinformation

Movia Presse  & Kommunikation direkte: +45 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.