Elbusser erstatter diesel på linje 2A og 18

03-09-2018
 

Fra december 2019 vil alle busser på linje 2A og en ny linje 18 køre på el. Busserne støjer væsentligt mindre, og har ingen lokal udledning, når de kører i gaderne. Det er resultatet af et udbud, som Movia netop har gennemført for Københavns og Frederiksberg Kommuner.

 
 

Københavnerne og borgerne på Frederiksberg kan snart se frem til renere luft og mindre støj i byens gader. For i december 2019 erstattes dieselbusser med nye, grønne elbusser på den nye linje 2A og en ny linje 18, som stille vil sno sig gennem byens gader mellem Tingbjerg og Refshaleøen og Emdrup Torv og Lergravsparken Station. De 41 nye elbusser udleder hverken CO2, NOx eller partikler, når de kører, og busserne larmer væsentligt mindre både inde i busserne og i byens gader.


I København er overborgmester Frank Jensen (S) glad for de nye elbuslinjer, der er i tråd med kommunens beslutning om at udskifte alle byens busser med elbusser senest i 2030. Står det til overborgmesteren, skal udskiftningen ske allerede i 2025.


"I København arbejder vi benhårdt på at få udskiftet alle de nuværende busser med grønne alternativer hurtigst muligt - så københavnerne kan trække vejret dybt og frit uden at skulle bekymre sig om helbredet," siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).


"På Frederiksberg glæder vi os over, at samarbejdet med Københavns Kommune og Movia har resulteret i, at der nu kommer til at køre elbusser på to buslinjer. Udover en CO2 reduktionen på 20 pct. i busdriften på Frederiksberg kan vi alle se frem til en betydelig støjreduktion i byrummet" siger borgmester Jørgen Glenthøj (C).


Movia er sammen med kommuner og regioner i gang med en stor omstilling af busdriften til grønne drivmidler. Og her er elbusser en interessant teknologi - også for operatørerne:


"Med udbuddet har Movia nu kontrakter med tre forskellige operatører om drift af elbusser, og vi er meget glade for, at flere busoperatører er kommet med på den grønne klimadagsorden. Skiftet fra diesel til el er en stor omstilling for den enkelte operatør, og her yder branchen en stor indsats i disse år. At få den nye teknologi til at blive til god, sikker service er en meget stor opgave for operatørerne og deres medarbejdere" siger adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen


Udbuddet af linje 2A blev vundet af Arriva og linje 18 blev vundet af Anchersen. Linje 2A lades op gennem ladeinfrastruktur i byrummet, mens linje 18 lades op i garageanlægget. 


Fakta - miljøegenskaber ved elbusteknologi

 • Elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser: En ny dieselbus anvender 3-4 gange mere energi til fremdrift end en elbus.
 • Elbusser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang.
 • Elbusserne kører 100 pct. på elektricitet. Når udetemperaturen kommer under fem grader, anvender bussen syntetisk biodiesel (HVO) til opvarmning. Dette skyldes, at opvarmning under fem grader kræver rigtig meget el.

Fakta

 • Linje 2A omlægges på Amager og linje 18 bliver en ny linje, som etableres i sommeren 2019, når Metrocityringen åbner.
 • Der har de sidste to år kørt to elbusser blandt almindelige busser på linje 3A for at teste elbusteknologien. De to nye buslinjer bliver de første "rene" elbuslinjer i hovedstaden.
 • Sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. I 2030 skal bustrafikkens udledning af NOx og partikler desuden være reduceret med hhv. 97 pct. og 92 pct. i forhold til 2008-niveau. Movia udarbejder sit miljøregnskab ud fra principperne i Dansk Standards DS16258. Målsætningerne heri tager udgangspunkt i princippet "tank-til-hjul" udledning, det vil sige bussernes udledning under rutekørsel.
 • Københavns Kommune besluttede med Budget 17, at alle byens busser fremover skal udbydes som elbusser eller busser med tilsvarende miljø- og støjegenskaber. Kommunen har samtidig et mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Med de to nye buslinjer vil 15 procent af busdriften i Københavns Kommune være omlagt til elbusser allerede i 2019.
 • Frederiksberg Kommune har et mål om, at være CO2-neutrale i 2035 og fossilfri i 2050. Ydermere har Frederiksberg Kommune besluttet, at fremtidige udbud af busdrift skal være med krav om emissionsfri drift.
 • Omlægningen af de to buslinjer fra diesel til el betyder, at busserne i den kollektive transport i København udleder 18,8 pct. mindre CO2 og 10,4 pct. mindre NOx. Tilsvarende udleder busserne i den kollektive trafik i Frederiksberg Kommune 22,9 pct. mindre CO2 og 22 pct. mindre NOx. Reduktionen i udledningen er set i forhold til Movias miljøregnskab for 2017.
 • Movia modtager støtte fra EUs ELENA facilitet under Horizon 2020 programmet til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.
 • Buslinje 2A får 88.000 køreplantimer om året. Buslinje 18 får 79.000 køreplantimer om året. Udbuddet af linje 2A og linje 18 er en del af Movias A17 udbud, som samlet set har 290.000 køreplantimer om året.
 • A17 giver også mulighed for at indsætte elbusser på buslinjerne 147, 156 og 157 i Ballerup og Egedal. Valget af drivmiddel til disse linjer afgøres senere på efteråret.


Yderligere oplysninger

 • Pressekontakt til overborgmester Frank Jensen via kommunikationskonsulent Merle Sofie Simonsen på 2151 9112
 • Pressekontakt til borgmester Jørgen Glenthøj via pressekonsulent Kit Krogh-Christensen på 2898 2076
 • Movia Kommunikation og Presse på 3613 2010
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.