Ny håndbog definerer BRT

20-09-2016
 

MOVIA NYT: 1. juni 2016 blev håndbogen "Kollektiv bustrafik og BRT" udgivet af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje. I håndbogen er der et helt kapitel dedikeret til at udfolde forudsætningerne for et BRT system og hvilke elementer, der skal indgå for, at en busrute kan betegnes som BRT.

 
 

1. juni 2016 blev håndbogen "Kollektiv bustrafik og BRT" udgivet af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje. Den nye håndbog indeholder en formel definition af BRT (Bus Rapid Transit) og anbefalede retningslinjer.


Arbejdet med at udvikle BRT systemer har tidligere været påvirket af, at der ikke har været formelle beskrivelser af konceptet. Derfor kan man opfatte BRT systemer meget forskelligt. I håndbogen er der et helt kapitel dedikeret til at udfolde forudsætningerne for et BRT system og hvilke elementer, der skal indgå for, at en busrute kan betegnes som BRT.


Den mest centrale forudsætning for et BRT system er, at der er en særlig busbane, også kaldet tracé, som sikrer, at bussen ikke påvirkes af trængsel på vejene. Yderligere hovedelementer i et BRT system er højklassede stoppesteder, høj rejsehastighed og regularitet, stor kapacitet og høj frekvens og selvstændig identitet og integration i bymiljø. Alt dette og meget mere kan du finde en beskrivelse af i kapitel 6 i håndbogen.


Movia har udviklet et BRT-inspireret buskoncept kaldet +Way med høj miljøstandard, forbedret rejsehastighed gennem trængselsfrie tracéer og forenklede på-og afstigningsforhold. Og til foråret bliver den første linje med +Way konceptet lanceret i hovedstadsområdet, når 5A bliver opgraderet til 5C.


Du kan finde håndbogen "Kollektiv bustrafik og BRT" på vejregler.lovportaler.dk


Samtidig kan du også læse mere om Movias BRT-inspireret buskoncept +WAY

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.