Flextur sikrer mobilitet og velfærd for en stor gruppe borgere

07-09-2016
 

MOVIA NYT: Af seneste undersøgelse fra ultimo 2015 fremgår, at knap 60 pct. af de borgere, der benytter Flextur-ordningen, er 70 år eller derover. For dem er Flextur det trinbræt, der sikrer, at de kan opretholde en rimelig grad af mobilitet og et aktivt liv - selvom de bliver ældre, bor på landet osv.

 
 

Flextur startede i år 2000 som et tilbud til borgerne i mindre befolkede områder, hvor der ikke var et grundlag for at opretholde de lokale busruter. Årsagen var, at der ikke var nok passagerer, der brugte dem. Med et koordineret behovsstyret kollektivt transportudbud i stedet, kunne kommunerne spare penge på de oftest dyrere busruter, og samtidig opretholde et fornuftigt serviceniveau i kommunerne. Det bidrog igen til at fastholde grundlaget for bosætning og vækst i kommunen. Flextur er derfor født som en del af den borgernære velfærd. Og flere kommuner har over tid valgt at tilbyde borgerne Flextur, fordi produktet giver det rigtige transporttilbud til særligt ældre og mobilitets-svage borgere.


Den oprindelige hensigt med Flextur afspejler sig stadig i de faktiske flexture, der foretages rundt omkring i kommunerne. Det viser Movias data og årlige brugerundersøgelser.


Af seneste undersøgelse fra ultimo 2015 fremgår, at knap 60 pct. af de borgere, der benytter Flextur-ordningen, er 70 år eller derover. For dem er Flextur det trinbræt, der sikrer, at de kan opretholde en rimelig grad af mobilitet og et aktivt liv - selvom de bliver ældre, bor på landet osv., Det betyder, at de kan opretholde et socialt liv, f.eks. kan besøge deres familie og venner og tage til behandling hos lægen. Og netop muligheden for at besøge familie og venner og tage til lægen, er de to hyppigste grunde til, at brugerne bruger Flextur. 53 pct. svarer således, at de bruger flextur til at komme til lægen - 44 pct. svarer, at de bruger Flextur til at besøge familie og venner. Med en stadigt større andel af ældre borgere de kommende år, vil Flexturs betydning for en stor befolkningsgruppes samlede mobilitet stige.


Data viser også, at Flextur spiller en central rolle for de mobilitets-svage borgere. I knap hver femte flextur medtages enten en rollator eller kørestol, og knap 30 pct. svarer, at de benytter Flextur, fordi gangafstanden til nærmeste busstoppested er for lang. Samtidig har kommunerne fået mulighed for at begrænse kørsel med Flextur i byområder - ved at hæve prisen til en særlig byintern takst, for at tilskynde til at busser benyttes, hvor det er muligt.


At kommuner har mulighed for at kunne tilbyde Flextur, som led i af løfte det samlede mobilitetsbehov for borgerne i den kollektive transport, betyder altså, at en stor gruppe borgere er garanteret både mobilitet og bevægelsesfrihed. Det er med til at sikre en høj livskvalitet - og grundlæggende kernevelfærd.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.