Fire nye borgmestre i Movias bestyrelse

16-01-2018
 

Trafikselskabet Movia har fået ny bestyrelse. Repræsentantskabet har på et møde mandag 15. januar udpeget seks medlemmer til Movias ni m/k-store bestyrelse, mens tre bestyrelsesmedlemmer er udpeget direkte af Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune.

 
 

Fire nye borgmestre, et nyt medlem fra Region Hovedstaden, bred sammensætning på tværs af geografi og partiskel, og genvalg til Movias formand Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev (A) og næstformand Per Hovmand byrådsmedlem i Sorø Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland er resultatet af møde i Movias repræsentantskab og senere Movias bestyrelse, som blev afholdt mandag eftermiddag 15. januar 2018.


De fire nye borgmestre, som er valgt ind i Movias bestyrelse, er borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune (C), borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune (V), borgmester John Engelhardt, Glostrup Kommune (V), og borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune (A).


Fra Region Hovedstaden er de konservatives spidskandidat Christoffer Buster Reinhardt (C) valgt, som tillige er medlem af regionens trafikudvalg, forretningsudvalg og sundhedsudvalg, ligesom han er medlem af Rudersdals Kommunes kommunalbestyrelse. Region Sjælland har genudpeget 1. næstformand Peter Jacobsen (O), som tillige er viceborgmester i Kalundborg Kommune, medlem af Region Sjællands forretningsudvalg og KLs repræsentantskab. Københavns Kommune har genudpeget medlem af borgerrepræsentationen og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Niels E. Bjerrum.


Thomas Gyldal Petersen glæder sig til som genvalgt formand til at tage fat i arbejdet i den nye bestyrelse, der tæller fem nye medlemmer.


"Kollektiv transport har afgørende værdi for borgerne og erhvervslivet på hele Sjælland, og den nye bestyrelse ser frem til at fortsætte arbejdet med at styrke en af de mest centrale velfærdsydelser i vores samfund", siger Thomas Gyldal Petersen.


Bestyrelsesformanden peger på, at den kollektive transport i disse gennemgår år store forandringer.

"Den kollektive transport får et gevaldigt løft, når blandt andet Cityringen, den nye København Ringsted Bane og senere Letbanen i Ring 3 åbner. Men busserne og lokaltogstrafikken og de sociale transporter er kittet, der får det hele til at hænge sammen, så man kan komme på arbejde, i skole og leve et udadvendt liv på hele Sjælland. Derfor spiller de 45 kommuner og de to regioner i det store sjællandske område en central rolle for beskæftigelse, vækst og velfærd, og det glæder vi os til at bidrage med i Movias nye bestyrelse", siger Thomas Gyldal Petersen.


Movias nye bestyrelse er valgt for perioden 2018-2021:

  • Thomas Gyldal Petersen, bestyrelsesformand og borgmester i Herlev Kommune (A)
  • Per Hovmand, næstformand og byrådsmedlem i Sorø Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland (C)
  • Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune (C)
  • Christoffer Buster Reinhardt, Region Hovedstaden (C)
  • Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (V)
  • John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune (V)
  • Mikael Smed, Vordingborg, borgmester i Vordingborg Kommune (A)
  • Niels E. Bjerrum, borgerrepræsentant i Københavns Kommune (A)
  • Peter Jacobsen, Region Sjælland (O)
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.