Nyt bybusnet giver passagerfremgang på 65 pct. i Køge Kommune

23-11-2016
 

PRESSE: I Køge har hjulene på bussen de sidste ti år drejet for øget tilfredshed, passagertilvækst og god økonomi. Køge Kommune og Movia står for udviklingen af Køges bybusser og begge parter glæder sig over det gode samarbejde.

 
 

I december 2010 introducerede Køge Kommune et nyt bybusnet med det formål at binde byområderne i kommunen bedre sammen. Som del af det nye busnet blev en ny buslinje - linje 101A - oprettet. Med afgang hvert 10. minut tilpasset S-togsafgangene, blev der skabt god sammenhæng mellem transportformerne for de mange passagerer i den kollektive transport i Køge. Og linje 101A er blevet vel modtaget blandt kommunens borgere. Omkring halvdelen af alle buspassagererne i Køge Kommune benytter i dag linje 101A.


Forventningerne til linje 101A var, at den på samme tid ville give forbedringer til eksisterende passagerer, og gøre det attraktivt for flere at vælge bussen fremover. Og i dag er linje 101A rygraden i bustrafikken i Køge, som et solidt transporttilbud til byens borgere og tilrejsende.


Sammenlagt er antallet af passagerer, der stiger på en bus i Køge Kommune steget med 65 pct. fra 2009 til 2015. Samlet var der i 2009, før linje 101A blev lanceret, i alt 2,4 millioner buspassagerer i Køge Kommune. I dag er der i alt 3,9 mio. årlige buspassagerer i kommunen og det er særligt linje 101A, der har drevet den store passagerfremgang.


Movia foretager løbende tilfredshedsmålinger blandt buspassagererne. De viser, at den samlede tilfredshed med buslinjerne i Køge Kommune siden 2009 også er steget. I 2009 var den samlede tilfredshed på alle buslinjer i Køge Kommune 89,3 %. I 2016 er tilfredsheden vokset og 98,4 pct. svarer, at de enten er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med buslinjerne i kommunen.


"Det skal være nemt at komme rundt i Køge Kommune. Vi har givet den offentlige transport et afgørende løft med det nye bybusnet. Det ser vi resultatet af nu. Køge Kommune er i rivende udvikling, og vi arbejder hele tiden på at opfylde pendlerne og borgernes behov for fleksibel kollektiv trafik", fortæller Mette Jorsø, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune.


I Køge Kommune kan man ikke kun glæde sig over en betydelig passagervækst. Der er nemlig også rigtig god økonomi bag at drive linje 101A med mange busafgange om dagen. Passagerindtægterne på linje 101A er steget med mere end 5 millioner kr. om året siden 2009, mens driftsudgifterne til linjen i samme periode alene er øget med 2,6 mio. kr. Det betyder, at driften af linje 101A er cirka 2,5 millioner kroner billigere for kommunen med det nuværende antal afgange.


"Linje 101As succes er skabt i tæt samarbejde mellem Køge Kommune og Movia. Det er meget tilfredsstillende, at kvaliteten af busbetjeningen i Køge har kunnet øges til gavn for mange flere passagerer samtidig med, at kommunen har kunnet høste store effektiviseringer", siger centerchef i Movia Per Gellert.


Kontakt

Mette Jorsø, formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf.: 40 12 59 41

Movia, Kommunikation og presse, tlf.: 36 13 20 10

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.