Movia foreslår at samle Regionstog og Lokalbanen i nyt baneselskab

09-03-2015
 

Et samlet selskab vil være bedre rustet til fremtiden

 
 

Stigende myndighedskrav til blandt andet sikkerhed, miljø og kvalitet skaber et stigende behov for at sikre, at baneselskaberne har de nødvendige ressourcer og kompetencer og ved at samle selskaberne mener Movia at kunne skabe en endnu stærkere organisation.


- De to baneselskaber står over for gennemførelsen af nogle ambitiøse planer for udvikling af banerne. Det forudsætter, at vi både nu og i fremtiden kan fastholde og tiltrække de rette kompetencer og det mener vi, at vi kan sikre gennem en fusion, siger Dorthe Nøhr Pedersen, bestyrelsesformand i Regionstog og Lokalbanen.


Baneselskaberne står endvidere over for en reinvestering i infrastrukturen og også her vil et samlet selskab kunne skabe nogle synergier.


Forslaget om at fusionere de to selskaber er sendt til høring hos Region Hovedstaden og Regions Sjælland og forventes at blive vedtaget på de to baneselskabers generalforsamlinger senere på foråret.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.