Ny portal til bestilling af skolekort

03-06-2016
 

Movia har - sammen med landets øvrige trafikselskaber - udviklet en portal til bestilling af skolekort: Mitskolekort.dk.

 
 

Med den nye portal bliver det lettere og hurtigere for kommunerne at bestille skolekort. Portalen er integreret med landets to store elevadministrationssystemer, dermed skal der indtastes færre oplysninger ved bestillingen, og systemet kan selv finde elevernes zonebehov ud fra deres adresse og skolens adresse. Det vil dog stadig være muligt at lave individuelle tilpasninger til den enkelte elevs rute og zonebehov.


Frederikssund Kommune har, som den første kommune i Movias område, taget systemet i brug til det kommende skoleår (2016/17). Portalen vil være udbredt til alle skoler, når bestillingen af skolekort til skoleåret 2017/18 går i gang.


Da Mitskolekort.dk henter oplysninger om eleverne fra kommunerne, skal der laves en databehandleraftale med kommuner og privatskoler, inden de enkelte skoler kan tage systemet i brug.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.