Nu kan du tjekke din nye rejse med DOT, inden Cityringen åbner

04-03-2019
 

Når Cityringen åbner senere i år, skal busserne bindes tæt sammen med de mange nye metrostationer, de eksisterende metrolinjer og tog. Du kan allerede nu i en særlig udgave af rejseplanen se, hvordan din nye rejse bliver, når du skal i skole, på arbejde eller en tur i byen.

 
 

I sommeren 2019 åbner Cityringen og løfter den samlede offentlige transport i hovedstadsområdet op i international topklasse. Hovedstadsområdet får 17 nye metrostationer og flere store skiftesteder. For mange vil åbningen af Cityringen betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi du kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen.
 

Når der kommer mange nye metrostationer, skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i et samlet transportnet - Nyt Bynet - så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog ind, ud og rundt i byen. Det betyder også, at mange af de mest benyttede rejseveje får kortere rejsetid.
 

For at give alle mulighed for at være godt forberedt til Cityringen og Nyt Bynet åbner DOT nu op for en særlig version af rejseplanen på nytbynet.dk/rejseplanen.
 

"Med 17 nye metrostationer, bliver der også mange nye steder, busserne skal køre hen. Det betyder, at nogen skal vænne sig til at bruge en anden bus, end de plejer, for at komme f.eks. i skole eller på arbejde, mens andre skal bruge metro noget eller hele vejen. Vi vil godt give kunderne god tid til at lære de nye rejseveje at kende, og derfor går vi ud allerede nu", siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann
 

"Med Cityringen får København og Frederiksberg et nyt, moderne og samlet metronet, der giver kunderne mulighed for at komme nemmere og hurtigere rundt i byen. Den særlige version af rejseplanen giver passagererne mulighed for allerede nu at planlægge deres rejse mest effektivt og bl.a. tjekke, hvor hurtigt de kan komme rundt i byen, når Cityringen åbner med 17 nye stationer", siger Metroselskabets kundedirektør, Rebekka Nymark.

 

Fakta

  • For mange passagerer vil åbningen af Cityringen betyde en ny måde at komme fra A til B på f.eks. ved at bruge metroen i stedet for bussen, eller ved brug af metro på hele eller en del af rejsen.
  • I Nyt Bynet skal 33 buslinjer ændres, så de passer til Cityringen og de mange nye metrostationer. Det skal sikre, at kunderne oplever, at bus, tog og metro hænger godt sammen.
  • 95 pct. af passagererne vil fortsat have under 400 meter til bus, tog eller metro.
  • Med Cityringen kan der skiftes mellem S-tog, metro og regionaltog på 8 stationer.
  • Beslutningen om Nyt Bynet er vedtaget i de 12 berørte kommuner og Region Hovedstaden.
  • Du kan læse mere på dinoffentligetransport.dk/nyheder.
 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10

Metro presse: Tlf. 72 42 49 01

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.