Klimadag: Kør gratis med bus lørdag 18. september

10-09-2021
 

Et sted at handle og gøre en forskel for klimaet, er ved at starte med at rejse sammen - f.eks. med bussen, lokaltoget, flexbilen eller havnebussen. For at sætte fokus på, at det er klimavenligt at rejse sammen frem for hver for sig, afholder Movia og 18 kommuner klimadag lørdag 18. september 2021, hvor man kan køre gratis med bussen på en lang række udvalgte buslinjer.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Hop på bussen, toget, havnebussen eller flexbilen og lad bilen stå. For det er bedre for klimaet, hvis vi rejser sammen, frem for hver for sig. Det er det budskab, som Movia og 18 forskellige kommuner nu vil fortælle ved at lade det være gratis at køre i bus. Det sker, når der fejres klimadag lørdag 18. september.


Kommuner og regioner på Sjælland er sammen med Movia langt fremme på den grønne omstilling. Sammen har vi fastlagt et fælles mål om, at alle busser kører fossilfrit i 2030, heraf mindst halvdelen på el. Movias flextrafik skal udelukkende køre i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på lokalbanerne er eldrevne.


Men inden vi når så langt, kan vi hver især starte en god historie for klimaet, når vi rejser. Det er med til at understøtte den grønne omstilling og skabe grobund for endnu flere elbusser, der ikke udleder emissioner i vores byer, når de kører på vejene.


En række kommuner er gået sammen med Movia om en egentlig markering af klimaet. Og i den forbindelse har en lang række kommuner besluttet at afholde en fælles klimadag. Den fejres lørdag 18. september i følgende 18 kommuner på en række udvalgte buslinjer. Hele dagen kan du køre gratis med busserne på de omfattede linjer. Så hop med ombord og lad rejsekortet blive i tasken denne dag.


Klimadagen er et led i en større kampagneindsats, som omfatter hele Movias busdrift i alle kommuner på hele Sjælland, Lolland Falster og øerne, og som skal sikre opmærksomhed om de små ting, vi hver især kan gøre, der tilsammen gør en stor forskel klimaet. Udover de kommuner som fejrer Klimadag 18. september er Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Region Hovedstaden og Solrød Kommune en del af den udvidede kampagneindsats.


Gratislinjer på Klimadagen 18. september

Allerød: 336

Frederikssund: 311, 315, 316, 318

Furesø: 151, 332, 333, 851

Helsingør: 340, 345, 347, 801A, 802, 803, 840, 841

Holbæk: 501A, 502, 505, 507, 530

Ishøj: 128

Kalundborg: 545, 551, 552, 553

Køge: 101A, 102A, 103, 106, 242, 245R

Lejre: 219, 223

Lolland: 719, 723, 725, 780

Næstved: 601, 602, 603, 611

Odsherred: 561, 562, 565, 566, 568

Ringsted: 401A, 402, 404, 406, 411

Roskilde: 201A, 202A, 203, 204, 205, 206, 212

Slagelse: 901, 902, 903, 907, 908, 431

Sorø: 421

Tårnby: 36

Vordingborg: 661R, 664, 667

 

Citatliste

Movia

"Der er god fart i den grønne omstilling i Movias busdrift og med udgangen af 2022 kører 24 pct. af Movias busser på el. Men det er også værd at fortælle, at alle kan være med til at gøre en forskel for klimaet ved at rejse sammen med kollektiv transport. Derfor er vi meget glade for, at vi sammen med en række kommuner afholder klimadag lørdag 18. september" siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen


Allerød

"På Klimadagen tilbyder vi alle borgere at køre gratis med bus 336, som forbinder kommunens lokalsamfund. Tag en tur med bussen og se, hvor meget Allerød Kommune har at byde på - skov, marker og bymiljøer fra øst til vest. Vi skal have endnu flere til at se bussen som et alternativ til bilen, og i bussen kan du jo møde din nabo, se dit barns skolevej, tage på udflugt og meget mere" siger Miki Dam Larsen, som er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i Allerød Kommune


Frederikssund
"Jeg vil selvfølgelig opfordre folk til at tage en gratis tur med linje 311, 315, 316 eller 318 den 18. september, og opleve hvor nemt og behageligt det er at lade sig transportere med bus. Frederikssund Kommune er med i Klimadagen, fordi vi ønsker at være ambitiøse på klimaområdet, og de kollektive transportformer er bedre for klimaet end bilerne. Derfor er det en rigtig god ide - for alle som kan - at tage bus eller tog til de mange gøremål; arbejde, uddannelse, besøg, udflugter, indkøb osv. Jeg håber, at mange hopper på bussen den 18. september og også i fremtiden", siger Tina Tving Stauning (S), der er formand for Teknisk Udvalg og 2. viceborgmester i Frederikssund Kommune.


Furesø

"Ændringer i trafik- og mobilitetsvaner er et super vigtigt indsatsområde for klimaet, og vores 2030-mål omfatter, at andelen af borgere, der benytter cykler, bus og tog i den daglige transport øges. Vi er derfor begejstrede for at være med denne kampagne sammen med Movia og andre kommuner. Vores borgere kan glæde sig til en gratis tur og mærke, hvor effektivt og hurtigt det kan gå. Alle kan med ændrede transportvaner medvirke til et fald i CO2-emissionen, bl.a. ved at tage bussen. Og når vi kører i flok, bli´r vi mange nok til at det virkelig batter, også på trængslen", siger Lene Munch-Petersen, formand for Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune


Helsingør

"I Helsingør Kommune har vi store ambitioner på klimaet vegne, og vi skal i de kommende år have nedbragt udledningen af CO2 væsentligt, så vi i 2045 kan være helt CO2-neutrale. For at nå dette mål skal vi blandt andet have flere til at tage den kollektive trafik, og det er rigtig fint, at der bliver sat fokus på dette med gratis busser på klimadagen den 18. september. Her kan man blandt andet kan tage bussen til Kulturhavnen og prøve en el-bil", siger formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky.


Holbæk

"Det grønne område står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, og vi skal blandt andet gøre, hvad vi kan for at nedbringe CO2-udledningen. En af måderne er, at flere igen gør brug af den kollektive transport efter corona. Derfor håber jeg, at mange vil benytte tilbuddet om at køre gratis med busserne på klimadagen lørdag d. 18. september," fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, og tilføjer, at der allerede til november i år indsættes el-busser på linjerne 501A og 502 i Holbæk.


Ishøj

"Vi skal naturligvis passe på klimaet, og i den sammenhæng giver det rigtig god mening at benytte sig af offentlig transport i stedet for at køre i bil. Og med en gratis køretur i linje 128 kan jeg varmt anbefale, at man kører en tur til Strandparken og nyder den fantastiske kystnære natur i vores kommune" siger Borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp


Kalundborg

"Klimadagen d. 18. september er fin anledning for borgerne i Kalundborg Kommune til at hoppe gratis på bussen, og lade sig transportere i den kollektive trafik. Håbet er, at flere får øjnene op for, hvad den kollektive transport kan. Desto flere, der bruger et af de kollektive tilbud, desto bedre er det for klimaet," siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen, der er formand for Trafik- og Kørselsudvalget i Kalundborg Kommune


Køge

"I Køge Kommune har vi store ambitioner på klimaområdet og et af de steder, hvor vi alle sammen kan gøre en forskel, er ved at lade bilen stå og i stedet gøre brug af den kollektive transport. Derfor er vi i Køge Kommune rigtig glade for at være en del af Klimadagen. Vi håber, at der er en masse borgere, der vil hoppe på bussen og bakke op om initiativet", siger Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune.


Lejre

"Kollektiv transport er én af grundpillerne i omstillingen af samfundet i en mere bæredygtig retning. Movias Klimadag passer perfekt som den sidste puslespilsbrik til kommunens egen Klimauge, der foregår samtidig, og her i Lejre kan man derfor passende benytte lejligheden til at tage bussen rundt i vores smukke kommune til de mange arrangementer" siger Ivan Mott, formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune


Lolland

"I Lolland Kommune glæder vi os til at støtte op om klimadagen den 18. september, hvor der er mulighed for at køre gratis med en række busser. Den kollektive trafik spiller en væsentlig rolle i vores arbejde med at fremme den grønne omstilling, både i forhold til indførelsen af klimavenlige busser i kommunen og i det hele taget. Det er bedre for miljøet, når vi rejser sammen end hver for sig, og forhåbentlig kan vi med klimadagen være med til at minde flere om mulighederne og fordelene ved at tage bussen i stedet for bilen," siger formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune Leif Utermöhl.


Næstved

"Jo flere vi rejser sammen, jo mere klimavenligt rejser vi. Derfor håber jeg, at mange har lyst til at prøve en af de gratis busruter på klimadagen. Til april bliver det endnu mere klimavenligt at hoppe på bussen i Næstved, for her skifter vi 16 dieselbusser ud med elbusser, så alle vores byruter er klimavenlige", fortæller borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen


Odsherred

"Odsherreds busser kan på klimadagen køre dig let og bekvemt til mange af Odsherreds store landskabs- og kulturoplevelser. Fra Rørvig i øst, Odden i vest og det unikke Geopark Odsherred landskab i syd. Og i hverdagen kører vores buslinjer dig sikkert og trygt til og fra arbejde og skole. Odsherreds busruter er det klimavenlige alternativ til en bilbaseret hverdag - også i en landkommune som Odsherred'" siger borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov


Ringsted

"Vi er glade for i Ringsted Kommune at kunne give borgerne mulighed for at rejse gratis med den kollektive trafik, og vi håber det kan få flere til at overveje, om ikke biltransporten skal udskiftes med bus. Det vil også reducere kommunens CO2 udslip, og bidrage til et bedre klima, som vi jo har meget fokus på i kommunen. Med klimadagen har borgerne mulighed for f.eks. at besøge landsbyerne Gyrstinge og Nordrup eller komme en tur til Benløse eller et besøg i Ringsted Outlet eller Sct. Bendts kirke" siger borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten


Roskilde

"Jeg synes, at alle, der ikke har prøvet det endnu, skal bruge dagen til at tage en tur i vores elbusser. Det er en fin oplevelse at køre både støjfrit og vide, at bussen ikke udleder partikler i byerne. Det kan samtidig være en lejlighed, til at overveje nye transportvaner. Vi kan spare CO2 og undgå trængsel ved, at flere lader bilen stå og i stedet tager bus, tog, cykel eller kører sammen med andre," siger borgmester Tomas Breddam, Roskilde Kommune.


Slagelse

"Hvis vi skal gøre noget ved klimaforandringerne, er vi også nødt til at give folk et klimarigtigt valg. Derfor har vi i Slagelse Kommune taget de første elbusser i brug i år og flere linjer går over til el til næste år. Det er samlet set vigtigt for miljøet, og forhåbentlig vil det også være med til at gøre busserne til et bedre produkt, som vil få flere til at tage bussen", siger Villum Christensen, formand for Erhvervs- og teknikudvalget i Slagelse Kommune


Tårnby

"Der er masser af muligheder for oplevelser for enhver smag, når du lørdag 18. september kan køre gratis med buslinje 36 tværs igennem Tårnby Kommune. Du kan fx starte med en frisk efterårsdukkert i Øresund ved Sneglen i Kastrup Strandpark. Herefter kan du hoppe på bussen og køre mod Byparken i midten af kommunen. Her er der rig mulighed for at lege på naturlegeplads, gå en tur i staudehave eller prøve kræfter med en labyrint i bøgehæk. Tag bussen videre mod kommunens vestlige del med en afstikker til Vestamager Svømmehal med klatrevæg, rutsjebane, varmtvandsbassin og selvfølgelig helt almindeligt svømmebassin. Du kan nyde en kop etiopisk kaffe i caféen, inden turen går videre til. Kalvebod Fælled. Kalvebod Fælled er helt unik med dens mulighed for bynære naturoplevelser. Hvis du har mod på det, kan du medbringe sovepose, og overnatte under åben himmel" siger Allan S. Andersen, Borgmester Tårnby Kommune


Vordingborg

"Vi bakker selvfølgelig op om klimadagen, og er rigtig glade for, at vi kan give alle muligheden for at prøve bussen gratis. Kollektiv trafik er en let måde at komme rundt på, det vil vi gerne vise folk. Det behøver ikke være dyrt at passe på miljøet. Man kan tage med bus 661R for en bytur i enten Vordingborg eller Præstø. Prøve bus 664 for en bytur i enten Vordingborg eller Stege og så kan man tage bus 667 for en bytur i Stege eller tage ud og opleve alle de nye og spændende aktiviteter i Klintholm havn", siger Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Vordingborg Kommune

 
co2udledning ved bil og bus1.png
 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation: 3613 2010

Allerød: Kommunikations- og udviklingskonsulent Rahime Turan, tlf.: 4291 2088

Frederikssund: kommunikationskonsulent Steven Rønnenkamp Holst, mail: srhol@frederikssund.dk

Furesø: Klimaprojektleder Lene W. Hartmann, tlf.: 7235 5336 / 7216 4113 / 40979939

Helsingør: Katrine Kjærbo, tlf. 2531 2455

Holbæk: Ida Andersen, tlf.: 7236 9599

Ishøj: Kommunikationskonsulent Emrah Sütcü, tlf.: 2362 7879

Kalundborg: Kommunikationschef Mads Damkjær Nielsen, tlf.: 2388 6223

Køge: Trafikplanlægger Jakob Ladefoged Bommersholdt, jakob.bommersholdt@koege.dk

Lejre: Vejingeniør og byggemodningskoordinator Nicky Petersen, tlf.: 4646 4933

Lolland: Kommunikationskonsulent Camilla Stokholm Andersen, tlf. 5467 6548

Næstved: Borgmester Carsten Rasmussen, tlf. 2545 0943

Odsherred: Kommunikationskonsulent Kåre Fuglsbjerg, tlf.: 22 18 95 28

Ringsted: Projektleder Dlair Younus, tlf.: 5762 6958

Roskilde: Projektleder Jakob Skovgaard Villien, tlf.: 2035 8255, jakobsv@roskilde.dk

Slagelse: Projektleder Oliver Klanert, olkla@slagelse.dk

Tårnby: Vejmedarbejder Thomas Weber, tlf.: 3247 1544

Vordingborg: Kommunikationskonsulent Betina Nymand, tlf.: 3010 2891, beny@vordingborg.dk


 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.