Flere kan vælge kollektiv transport i fremtiden

20-06-2018
 

Hvorfor bruger nogle borgere den kollektive transport meget? Og hvorfor vælger nogle den aktivt fra? Det er hovedspørgsmålet i en stor antropologisk analyse, som Movia offentliggør i dag. Svaret er ikke simpelt, men analysen viser, at den kollektive transport vi allerede har kan blive mere attraktiv for mange flere - uden at øge serviceniveauet.

 
 

Hvert år spilder samfundet 20 mia. kroner på, at folk der skal i skole og på arbejde holder i kø og trængslen på vejene stiger. Det er et enormt produktivitetstab. Der kan være 87 mennesker i en bus på den samme plads på vejen, som tre biler. Der er derfor god logik i, at flere transporterer sig sammen - for så bliver der plads til mere transport, der understøtter vækst og udvikling.


Men til trods for, at man kan spare tid, penge, bidrage til et bedre klimaaftryk, eller øge egen sundhed, oplever den kollektive transport nogle gange at blive valgt fra. Indtil nu har der ikke været en omfattende og systematisk kortlægning af borgernes transportvaner og de bagvedliggende årsager til vores valg af transportform.


Med analysen "Derfor vælger jeg den kollektive transport", som Movia har gennemført i samarbejde med Alexandra Instituttet, gives unik, ny viden om, hvad der påvirker og former borgernes vaner og værdier, når det gælder transport. Og det er det helt nødvendige supplement til den betydelige mængde af data og viden, som Movia har om passagerernes adfærd og rejsemønstre.


"At øge andelen af mennesker, der transporterer sig sammen, er afgørende for at vi kan sikre en høj produktivitet i vores samfund. Her spiller den kollektive transport en central rolle. I Movia er vi derfor optaget af, hvad der skal til, for at bryde borgernes transportvaner og tilvælge den kollektive transport der, hvor det objektivt er en fordel for dem", siger Camilla Struckmann, Kommunikationsdirektør i Movia, og fortsætter:


"Med analysen har vi fået en unik indsigt i, hvad der driver borgernes valg og vaner. Der peges på mange områder, hvor vi i den kollektive transport kan sætte ind, så vi kan være mere for flere uden nødvendigvis at sætte flere busser og tog ind".Udvalgte resultater


  • Alle er udstyret med et indre mentalt kort, som er unikt og spiller en afgørende rolle for, hvordan vi vælger at transportere os fra A til B og hvordan passagerer håndterer uforudsete hændelser i den kollektive transport.

  • Passagerne oplever skift mellem bus, tog og metro som utrygge fordi det opleves som et kontroltab - en såkaldt "black box", hvor det er uklart hvordan man bedst håndterer situationen.

  • At nå hurtigst frem er ikke altid det mest afgørende - men i stedet, at passagererne kan regne med at være fremme på det forventede tidspunkt. Når vi kommer for sent, rører det ved vores selvopfattelse.

  • Kollektiv transport opfattes af mange som en velfærdsydelse og samfundsgode, der sikrer, at der er en livline, så alle kan komme omkring i vores samfund. Når busruter nedlægges føler borgerne sig glemt.

  • Økonomi handler også om den oplevede værdi og ikke kun om kroner og øre. Det er den samlede værdioplevelse der tæller, og om borgerne synes, at det alt i alt er pengene værd.

Analysens hovedkonklusioner kan læses i en kortere form i udgaven "Hvorfor transporterer vi os, som vi gør?" som ligger på moviatrafik.dkFakta


  • I alt er der gennemført 64 interviews i perioden fra 15. november til 20. december 2017 fordelt på både hyppige brugere, lejlighedsvise brugere og ikke-brugere af bus og lokaltog.
  • Interviewpersonerne varierer i forhold til alder, bopæl, nuværende transportvalg og køn.
  • 15 af informanterne har bopæl i København, 17 i forstæderne, 15 i en stationsby og 17 i lankommuner
  • 43 af informanterne har deltaget i en fokusgruppe, 11 har deltaget i interviews, og der er blevet gennemført 10 såkaldte go-alongs, hvor intervieweren følger passageren på deres tur i den kollektive transport.
  • Analysen er udført af Alexandra Instituttet for Movia.

Kontakt

Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.