Plustur får dig fra A til B i Vallensbæk, Tårnby, Lolland, Furesø og Fredensborg

27-09-2019
 

Plustur bliver fra 1. oktober 2019 en del af rejseplanen i Vallensbæk, Tårnby, Lolland, Furesø og Fredensborg Kommune. Det betyder, at du kan bestille en plustur via rejseplanen, når bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er for alle.

 
 

Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men vi ved også, at bussen eller toget ikke kører hele vejen til sommerhuset eller hele vejen ud til gården. For at give mere kollektiv transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, har Movia udviklet et nyt tilbud - plustur, som fra 1. oktober bliver en del af den kollektive transportservice i Vallensbæk, Tårnby, Lolland, Furesø og Fredensborg Kommuner. I forvejen findes plustur i ti andre kommuner på Sjælland, hvor borgerne har taget rigtig godt imod den nye service.


I de fem kommuner vil man automatisk blive tilbudt plustur på hele eller dele af rejsen, når man søger i rejseplanen. Tilbuddet får man, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er åben for alle uafhængigt af, hvilken kommune man bor i. Plusturen skal bare både starte og slutte i en kommune med plustur.


Plustur henter dig ved havelågen

Plustur starter ved havelågen og kører borgerne til et skiftested, f.eks. en station eller et busstoppested, hvor man nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det hele foregår via rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.


Med plustur bliver man hentet af en chauffør i én af de biler, der kører for Flextrafik. Nogle af bilerne har et gult Movia design, mens andre kan kendes ved, at der i vinduet er et Flextrafik skilt. Turen har en fast pris på 21 kr. uanset hvor langt man skal. Man skal betale med betalingskort, når man bestiller turen. Man bestiller turen på en særlig hjemmeside, og man skal bestille senest to timer inden, man skal afsted.


Med plustur i rejseplanen har alle i Vallensbæk, Tårnby, Lolland, Furesø og Fredensborg kommuner nu også fået et stoppested der, hvor de bor eller der, hvor de skal hen - også når de skal et stykke væk fra de store busruter eller togstationer. Det bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder på hele Sjælland og styrker mobiliteten.


"I Vallensbæk er vi kendt for at være en by med mulighed for ro, nærhed og tryghed i grønne omgivelser med god infrastruktur tæt på storbyens tilbud. Vi har et mål om at arbejde for en bedre offentlig transport i, til og ud af kommunen og i hele hovedstadsområdet. Med Plustur kommer vi ét skridt tættere på målet. Med Plustur gør vi det nemt for borgerne at bruge den offentlige transport - også selvom de har langt til nærmeste stoppested eller station", siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk


"Alle forbedringer af den kollektive trafik glæder vi os over i Tårnby Kommune. Plustur vil være en hjælp til en række borgere, som ikke bor i nærheden af en station eller et stoppested. I Tårnby er der geografisk set stor forskel på mulighederne for borgerne for at benytte kollektiv trafik.

At man fra den 1. oktober på en nem måde via Rejseplanen kan planlægge en rejse også inde-holdene Plustur er noget vi ser frem til", siger Allan S. Andersen, borgmester i Tårnby Kommune


"Grøn mobilitet og alternativer til bilen er ét af de indsatsområder, vi i Furesø vægter højt i vores arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål. Her kan kombinationen af en Plustur og bus eller S-tog være det reelle alternativ til bilen for alle dem, der egentlig gerne vil bruge den kollektive trafik, men ikke lige har lyst til eller mulighed for at springe på cyklen. Derfor ser jeg store potentialer i ordningen blandt andet for beboerne i vores nye byudviklingsområde på Flyvestationen," siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune.


"Med Plustur ønsker vi at gøre det nemmere for alle at komme rundt i de mange skønne områder i Lolland Kommune uafhængigt af, hvor og hvornår bussen eller toget kører. Det et fleksibelt tilbud, der er en fordel for dem uden bil og også for bilejerne, som nu får bedre muligheder for at lade bilen stå, når de skal ud en aften. På den måde kan Plustur også bidrage til at styrke den kollektive trafik," siger Gert Mortensen, formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune.

 

Om plustur

  • Med Vallensbæk, Tårnby, Lolland, Furesø og Fredensborg Kommune tilbydes plustur nu i 15 kommuner på hele Sjælland. De øvrige kommuner er Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Køge, Næstved, Roskilde, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner
  • Erfaringerne med plustur er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet, og den kommunale udgift er beskeden. Siden de første kunder kørte med plustur i marts 2018 har der frem til og med 14. september 2019 været i alt 1.400 plusture til en samlet udgift på 171.000 kr. I gennemsnit har der været 14 plusture og en udgift på 1.800 kr. pr. kommune
  • Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end den almindelige flextur, som mange kommuner også tilbyder. Gennem den almindelige flextur-ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 pct. af turene, mens de 20-39-årige er den aldersgruppe, som står for de fleste plusture i rejseplanen
  • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre plustur i rejseplanen. I Nordjylland har det været muligt at få tilbudt en plustur i alle kommuner siden januar 2018. På Fyn har deres variant af plustur (Telekørsel) været tilbudt i alle kommunerne undtagen Odense Kommune siden august 2018. I Sydjylland tilbydes plustur i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. I Midtjylland tilbydes plustur i Lemvig Kommune
  • Se mere om plustur på dinoffentligetransport.dk/plustur
 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10

Vallensbæk Kommune: Center for Teknik: 47 97 40 00, mail: cet@vallensbaek.dk

Tårnby Kommune: Christian Askou, Kommunikationskonsulent: 32 47 12 10

Furesø Kommune: Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling: 72 16 56 60, mail: lmp@furesoe.dk

Lolland Kommune: Gert Mortensen, Formand for Teknisk Udvalg, Lolland Kommune: 40 51 56 11

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.