Mange deltagere til Movias årlige trafikbestillerkonference

02-06-2017
 

MOVIA NYT: Movias årlige trafikbestillerkonference blev afholdt mandag 22. maj i Roskilde, hvor kommuner og regioner var inviteret til en dag med faglige oplæg, erfaringsudveksling og diskussion.

 
 

I år var der ekstra stor interesse for at deltage i konferencen med over 100 deltagere.

Der var en bred vifte af deltagere tilmeldt konferencen, hvor både trafikplanlæggere, fagmedarbejdere og lokale beslutningstagere deltog. Trafikbestillerkonferencen afholdes hvert år for at dele viden, inspiration og erfaringer med kommuner og regioner og debattere udviklingen indenfor bustrafikken, nye busprodukter, og gode trafikløsninger i kommuner og regioner.

Trafikplan 2016 blev tidligere på året vedtaget og arbejdet med at realisere målsætningerne i trafikplanen, var det gennemgående tema på årets trafikbestillerkonference. Emnerne spændte fra blandt andet effektivisering af kørsel, mobilitetsløsninger på land og i by og nye miljøvenlige teknologier i busdriften.


Derudover var der i løbet af dagen mulighed for at se nærmere på Olli, fremtidens selvkørende bus og køre med forskellige typer af miljøvenlige busser.


Det er muligt at finde alle præsentationerne fra konferencen på moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.