Førerløs bus testes på Sjællands Universitetshospital, Køge

15-05-2018
 

I slutningen af maj begynder den første førerløse bus at køre med passagerer i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge. Førerløse busser skal på sigt køre til og fra den nærmeste station og åbner dermed op for helt nye transportmuligheder for patienter og andre passagerer. De førerløse busser er første etape i et samarbejde mellem Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet, der skal udbrede den førerløse teknologi.

 
 

Førerløse busser åbner for nye mobilitetsløsninger for borgerne: De er fleksible, kan køre hele døgnet, er sikre i trafikken og kan derfor give mere mobilitet til borgerne. Det er årsagen til, at Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet har indgået et samarbejde og indledt en forsøgsrække med førerløs teknologi på Sjællands Universitetshospital, Køge og Slagelse Sygehus. Forsøgene skal give erfaringer og viden om, hvordan borgerne oplever og bruger den førerløse teknologi.


I april indgik Movia en aftale med Autonomous Mobility om at afprøve førerløse minibusser, hvoraf den første begynder at køre i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH) fra 28. maj.


Forsøget er inddelt i tre faser. Første fase, som starter 28. maj, bliver at teste en førerløs bus i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge. Næste skridt, som forventes at gå i gang i starten af 2019, er at lade bussen køre mellem afdelinger på Slagelse Sygehus. I den sidste fase skal bussen køre mellem Ølby St. og Sjællands Universitetshospital, Køge. Det sker forventeligt fra sommeren 2019.


"Dette er et vigtigt første skridt mod en ny teknologi. Jeg er stolt over, at Region Sjælland er med i dette samarbejde, som i første omgang skal testes både på SUH Køge, og siden Slagelse Sygehus. Det der bliver spændende er, hvordan vi i fremtiden kan bruge den førerløse teknologi til at udvikle mobiliteten i Region Sjælland," udtaler Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland.


I Movia ser man frem til at indhente erfaringer og viden fra forsøget:
"I Movia er vi rigtig glade for, at vi nu begynder at indhente viden om, hvordan førerløs teknologi kan bruges til at give gode transportløsninger til borgerne. Forsøget på Sjællands Universitetshospital, Køge er det første i det strategiske samarbejde, og er et godt skridt på vejen mod ambitionen om at kunne bruge den førerløse teknologi i større skala," siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.


Jens Mandrup, formand for Region Hovedstadens trafikudvalg, siger:
"Borgerne oplever kollektiv transport som en del af kernevelfærden. Derfor er det centralt, at vi er opsøgende i forhold til at bruge og teste nye teknologier, som kan give mere mobilitet for de samme penge"


Metroselskabet, der har stor erfaring med førerløs metrodrift og sikkerhed, ser de førerløse busser som en vigtig brik i det overordnede arbejde med at skabe et attraktivt, sammenhængende transportsystem.


"Det er vigtigt, vi har hurtige og gode forbindelser, der binder metro, bus og tog sammen. Busserne kan bringe folk hen til stationerne, så vi på sigt kan tilbyde passagerne en komplet rejse fra dør til dør. Vi er meget optagede af at skabe nye og bedre muligheder for transport og binde hele Sjælland sammen. Derfor ser vi store perspektiver i at udbrede den førerløse teknologi til nye områder," siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.  

Peter Sorgenfrei, administrerende direktør i Autonomous Mobility, siger:

"Med selvkørende teknologi vil regionen nemmere kunne transportere flere borgere ubesværet rundt. Det er på mange måder noget helt nyt, både for de patienter og gæster, der kommer til at benytte bussen, og for os der står bag. Der vil være meget at lære, og vi glæder os. Vi er nu meget tæt på at kunne byde de første danskere velkommen i en selvkørende bus. Forsøgsprojektet er ideelt, fordi vi kan vise, hvor stor værdi selvkørende løsninger kan skabe i flere forskellige scenarier." 
 


Invitation til åbningsevent


Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Metroselskabet og Autonomous Mobility afholder et åbningsevent på Sjællands Universitetshospital, Køge 28. maj fra kl. 13-14, hvor borgere og presse får mulighed for at være med til at indvie den førerløse bus. 


Pressen kan tilmelde sig åbningseventet på lit@moviatrafik.dk. Til åbningseventet bliver der bl.a. mulighed for få faktuel viden om bussen og forsøgets tre faser.


Strategisk samarbejde skal fremme førerløse busser i den kollektive transport


Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet har indgået et strategisk samarbejde om at presse og forme udviklingen af førerløs teknologi i Danmark.
Første projekt som realiseres i det samarbejde er forsøget med førerløse busser på Sjællands Universitetshospital Køge og Slagelse Sygehus.

Parterne er fundet sammen i det strategiske samarbejde, fordi de hver især har forskellige rol-ler og kompetencer. Regionerne er ansvarlige for transport til og fra stationer og for patient-transporten internt og til og fra sygehusene. Metroselskabet har ekspertise inden for fuldauto-matisk drift og sikkerhed ved førerløse teknologier, og Movia varetager udførelsen af driften med den førerløse teknologi og har stor erfaring med behovsstyret kollektiv transport. Fakta
 

  • Servicehastighed op til 25 km/t.
  • 2400 kg, L: 475 cm, H: 265 cm, B: 211 cm.
  • 11 siddepladser og 4 ståpladser.
  • Busserne er 100% eldrevne og kan køre ca. 8 timer (100 km) på en fuld opladning à 4 timer.
  • Kan se 360 grader og reagerer på objekter i 60 meters omkreds.
  • Det bliver gratis at benytte busserne i forsøgsperioden.
  • Bussen er fra det franske firma Navya.
  • Atkins er valgt som assessor, den uafhængige sikkerhedsrådgiver, for projektet.

Kontaktoplysninger
 

Movia kommunikation og presse, tlf. 36 13 20 10


Region Sjælland: Klaus Kristensen, presserådgiver, tlf. 57 87 50 52


Region Hovedstaden: Charlotte Jespersen, chefkonsulent, tlf. 21 31 99 37


Metroselskabet: Marie Hauberg Pedersen, kommunikationsmedarbejder, tlf. 72 42 47 17


Autonomous Mobility: Anne Rosa Simonsen, Communications Lead, tlf. 20 63 31 33, ansi@amobility.dk


Sjællands Universitetshospital, Køge: Amanda Anne Juhl, kommunikationskonsulent, tlf. 93 56 79 44


Slagelse Sygehus:  Jakob Ganløse Jensen, specialkonsulent, tlf. 31 39 95 39

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.