Danmarks første førerløse bus i rute var en passagersucces

15-10-2018
 

I maj 2018 åbnede Danmarks første førerløse bus i rute, som fase ét af i alt tre forsøg med førerløs teknologi i den kollektive bustransport. Evalueringen af forsøget foreligger nu, og den viser at borgerne er trygge ved at køre med busser uden chauffør, men at der går noget tid, inden teknologien er klar til drift i større skala.

 
 

Partnerkredsen bag forsøget, som består af Region Sjælland, Region Hovedstaden, Movia, og Metroselskabet, indviede 28. maj 2018 Danmarks første førerløse bus i rute på Sjællands Universitetshospital, Køge. Bussen kørte 65 dage i vandrehallen, hvor den fragtede 6.000 patienter og pårørende mellem ambulatorierne. Det var det første i en række af tre forsøg, som skal samle erfaringer om, hvordan førerløs teknologi giver mere mobilitet til borgerne. Og bussen var en stor succes.


"Det første skridt mod den førerløse teknologi har klart været en succes. Vi har oplevet stor glæde hos vores patienter, som har nydt at bruge bussen i de seneste tre måneder. Nu ser vi frem til de næste to skridt i processen, så vi på sigt kan bruge vores viden til at styrke fremtidens kollektive trafik" siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland


"I Region Hovedstaden bestræber vi os på, at være på forkant med udviklingen med at reducere luft- og støjforureningen og den stigende trængslen på vores veje. Vi ved, at vi ikke alene kan investere os ud af problemet, for opbygning af nye veje og jernbaner er dyrt, og vejnettet vil fortsat være udfordret - Vi skal derfor tænke alternativt og udnytte det sammenhængende transportnetværk bedre, så vi kan yde bedre service til vores borgere og forbedre den kollektive trafik. Det er her dette forsøg passer ind, for de førerløse busser vil på sigt være en essentiel del af løsningen og vi er derfor glade for være med i forsøget", siger formand for trafikudvalget Jens Mandrup (SF)


"Forsøget har vist os, at borgerne ubekymret tager den førerløse bus til sig, og at der er tryghed om teknologien. Og så har forsøget også tydeliggjort, at der på indendørsområder med store afstande, som f.eks. på hospitaler, er et udækket transportbehov, som vi kan løfte i kraft af den førerløse teknologi. Vi er derfor meget spændte på at komme i gang med de næste faser af forsøget og gøre os endnu flere erfaringer", siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.


"Den førerløse metro har sat nye standarder for offentlig transport, og vi er meget optagede af at bruge vores erfaringer og teknologiske viden til at drive udviklingen fremad. Det skal være attraktivt for passagerne at rejse med bus, tog og metro, og med den førerløse teknologi får de helt nye muligheder for at rejse fra dør til dør" siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet.


På Sjællands Universitetshospital glæder man sig over, at den førerløse bus havde sin første køreperiode i Køge.


"Bussen har været til stor gavn for patienter og pårørende i forsøgsperioden, og vi ser store perspektiver i førerløs teknologi i fremtidens hospital", fortæller hospitalsdirektør Henrik Villadsen, der ser frem til tredje forsøgsperiode, hvor bussen skal køre fra Ølby St. til hospitalet, forventeligt i ultimo 2019.


"De første erfaringer med selvkørende busser på dansk jord har været en ubetinget success. Vi har vist, hvordan man med relativ lav hastighed har kunnet levere værdi til patienter, besøgende og personale. Nu forbereder vi næste fase af projektet hvor vi skal til Slagelse og skabe bedre adgang til hospitalet fra de omkringliggende parkeringspladser. Samarbejdet med Movia, Metroselskabet og Regionerne er et ideelt setup til at få udviklet og testet fremtidens transportløsninger, vi ser frem til fortsat at lære sammen" siger Peter Sorgenfrei, CEO i Autonomous Mobility

 

Nysgerrige passagerer tager ubekymret bussen til sig

Hver dag havde bussen op til 200 passagerer, og både passagerer og fodgængere var trygge ved den førerløse teknologi, som de kender fra metroen. Fodgængerne stolede på, at bussen stoppede for dem - og gik derfor også meget tæt på bussen.


Forsøget viste også en stor nysgerrighed. Bussen havde lige så mange brugere med almindelig mobilitet som med nedsat mobilitet - og da bussen kørte med lav hastighed i vandrehallen, var brugen af bussen således for en del passagerers vedkommende drevet ligeså meget af lyst som af et egentligt transportbehov.

 

Teknologien er endnu ikke moden til drift i stor skala

Bussen fungerede sikkert under hele forsøget, og stoppede for alle fodgængere der bevægede sig ind foran den. Samtidig var der nogle begrænsninger i bussens tekniske formåen fordi bussen kørte indendørs og dermed kun kunne køre på billedgenkendelse og ikke GPS. De to næste faser foregår udendørs, hvor bussen kan udnytte sin fulde tekniske formåen. Parterne arbejder sammen om at gøre bussens teknologi endnu bedre frem mod næste forsøg.


Forsøget på Sjællands Universitetshospital, Køge, var den første i en række af tre forsøg med førerløs bustransport. Næste forsøg forventes at gå i gang i 2019 på Slagelse Sygehus. Læs mere om forsøget og parterne bag på Movias hjemmeside.


Se også video af Danmarks første førerløse bus og fase 1 af forsøget.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og Presse, tlf. 3613 2010

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.