Movias kommentar til Rigsrevisionens beretning om rejsekort

21-04-2015
 
 
 

Rigsrevisionen har i sin beretning om driften af rejsekortet undersøgt, hvordan Rejsekort A/S og trafikselskaberne - siden rejsekortet blev taget i brug i 2011 - har arbejdet på at sikre, at rejsekortet gør det nemt og enkelt at være kunde i den kollektive trafik. Beretningen handler også om Rejsekort A/S' økonomi og om leveringen af og prisen for rejsekortsystemet.


Movias kommentar til Rigsrevisionens beretning


Movias Centerchef for Ressourcer og Service, Eskil Thuesen siger:


"Det er altid alvorligt, når Rigsrevisionen udtaler kritik. Vi vil i Movia nu nærlæse Rigsrevisionens beretning om rejsekortet og drøfte de anbefalinger, som den rummer, med de øvrige ejere. Og med afsæt i Rigsrevisionens konklusioner vil vi fortsætte det målrettede arbejde for at gøre rejsekortet så attraktivt som muligt til gavn for brugerne af den kollektive trafik".

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.