Målinger af bussernes støjniveau

26-09-2016
 

PRESSE: BT har foretaget stikprøver af støjniveauet på flere busser i hovedstaden og konkluderer i dagens avis, at der er busser i København, der overskrider det tilladte støjniveau. Avisen har taget stikprøver af støjniveauet på bl.a. 6A og 150S.

 
 

BTs stikprøveresultater viser et andet resultat, end Movias målinger af støjniveauet. De forskellige resultater kan skyldes forskellige målemetoder.


Movia stiller krav i udbudsmaterialet til tilladt støjniveau og angiver også en målemetode til opfølgning på det faktiske støjniveau. Movias krav til målemetode følger den officielle målemetode fra Trafik- og byggestyrelsens "Detailforskrifter for motorkøretøjer..." - målemetode 2.


I Movia er vi optaget af at sikre, at busserne lever op til de krav, vi stiller i udbuddene. Vi undersøger derfor klager, og har derfor også, som følge af de stikprøver, BT har foretaget, gennemført otte nye målinger på linje 6A ved Rødovrehallen fredag i sidste uge.


Alle busserne overholdt ved disse målinger grænseværdien på 77 dB og lever dermed op til Movias støjkrav i henhold til udbudskontrakterne.


Movias seneste støjmåling på 6A er foretaget sidste fredag:


Bus nr. 1086.

Venstre side. 69,6 Db Højre side. 62,9 Db.


Bus nr. 1099.

Venstre side. 74,4 Db. Højre side. 69.4 Db.


Bus nr. 1094.

Venstre side. 72,2 Db. Højre side. 65,5 Db.


Bus nr. 1095.

Venstre side. 71,1 Db. Højre side. 64,4 Db.


Bus nr. 1106.

Venstre side. 70,6 Db. Højre side. 65,9 Db.


Bus nr. 1107.

Venstre side. 70,7 Db. Højre side. 65,9 Db.


Bus nr. 1103.

Venstre side 72,2 Db. Højre side. 66,2 Db.


Bus nr. 1112.

Venstre side. 71,2 Db. Højre side. 64,1 Db.


Usikkerheden om vores målemetode, som rejses i BT's artikel, vil indgå i Movias overvejelser omkring måling af støj i fremtiden. Findes der en anden og bedre måde at foretage støjmåling på, vil dette indgå i det videre udviklingsarbejde vedrørende vores udbud af buskontrakter og i samarbejdet med myndighederne, herunder Trafik- og Byggestyrelsen. I øvrigt vil Movia forsøge at indhente erfaringer fra nordiske samarbejdsparter på dette område.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.