Enklere priser på vej i bus, tog og metro

13-10-2016
 

PRESSE: En af de største reformer af priserne i den kollektive transport træder i kraft 15. januar 2017. Det giver enklere priser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

 
 

Det er slut med ugennemsigtige priser for enkeltbilletter, rejsekort og periodekort. Fra 15. januar 2017 vil rejsekortet altid være billigere end enkeltbilletten, og også billigere end periodekortet - med mindre man rejser cirka 26 gange på samme strækning om måneden, så kan et periodekort være billigere.


DSB, Metroselskabet og Movia står i fællesskab bag takstreformen. Og i regi af DOT, Din Offentlige Transport, tages i næste uge - uge 42 - hul på en storstilet kunderettet kampagne, der kommer til at fortsætte frem til reformen træder i kraft i starten af næste år.


Kampagnen skal sikre, at passagererne i god tid inden reformen træder i kraft får den information, de har brug for, så nye priser og ændrede billetter ikke kommer bag på nogen, og så passagererne ved, hvad de skal gøre fra 15. januar 2017. For de fleste vil alt være, som det plejer, men for 4 pct. af alle rejser vil reformen betyde en prisstigning.


"Passagererne skal have at vide, hvordan de let kan finde den billigste billet, når de skal med bus, tog eller metro. Derfor harmoniserer vi priserne for kollektiv transport på hele Sjælland. Og derfor iværksætter vi nu en omfattende kommunikationsindsats for at få informeret passagererne bedst muligt," siger Movias bestyrelsesformand, Thomas Gyldal Petersen, på vegne af DSB, Metroselskabet og Movia.


Han lægger vægt på, at trafikselskaberne har haft en stor og bunden opgave fra transport- og bygningsministeren efter hård, men berettiget kritik af ulogiske og ugennemsigtige priser i bus, tog og metro.


"Det er en stor opgave at få fire takstsystemer lagt sammen til ét stort pendlingsområde. Vi er derfor tilfredse med, at 96 pct. af alle rejser maksimalt vil opleve fem pct. prisstigninger eller faldende priser. Mens de sidste fire pct. vil opleve prisstigninger på over fem pct.," siger Thomas Gyldal Petersen.


Informationskampagnen om reformen omfatter både generelle og lokale tiltag, og DOT, Din Offentlige Transport, informerer fra næste uge såvel digitalt, som i dagspressen og i lokale medier, samt i bus, tog og metro.


Læs mere om reformen på dinoffentligetransport.dk her

 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk
DSB Kommunikation: Tlf.: 24 68 00 00
Metro presse: Tlf.: 72 42 49 01

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.