Nu kan du bestille en flextur i Rejseplanen

03-10-2018
 

Som et forsøg er flextur nu blevet en del af Rejseplanen i Sorø, Holbæk og Næstved kommuner. Det betyder, at du kan bestille en flextur i Rejseplanen, hvis bus og tog ikke dækker din rejse, eller når bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er for alle. På sigt er det tanken, at ordningen skal gælde i alle kommuner på Sjælland, der ønsker at tilbyde flextur i Rejseplanen.

 
 

Det er vigtigt for borgerne, at kunne komme frit omkring overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker til sommerhuset eller rækker hele vejen til gården. For at give mere kollektiv transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, gennemfører Movia i samarbejde med Sorø, Holbæk og Næstved Kommuner et forsøg, hvor flextur kan findes i Rejseplanen. Kalundborg og Roskilde Kommuner har siden foråret deltaget i det samme forsøg.


I Sorø, Holbæk og Næstved Kommune vil du blive tilbudt flextur i Rejseplanen, hvis bus og tog ikke dækker hele rejsen. Flexturen starter ved havelågen og kører dig til et udvalgt skiftested, hvor du nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det er Rejseplanen, der sørger for at kombinere flextur, bus og tog, så du får den mest optimale rejse. Og i de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage en bus eller tog på dele af rejsen, tilbydes flextur hele vejen. Flexturen koster 24 kr. uafhængigt af rejsens længde, som dog typisk vil være under 10 km. Du betaler med betalingskort, når du bestiller turen.


Rejseplanen er en af danskernes foretrukne apps, og derfor arbejder Movia for, at borgere kan komme til at bestille en flextur via Rejseplanen i alle kommuner på Sjælland, der ønsker at tilbyde denne service. Det sikrer, at alle får et stoppested der, hvor de bor eller der, hvor de skal hen - også et stykke væk fra de store busruter eller togstationer. Det bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder på hele Sjælland og styrke mobiliteten.


"Den nye ordning, hvor man kan kombinere flextur med bus og tog, vil give nye muligheder for mange borgere. Jeg er meget optaget af, hvordan vi styrker trafikforbindelserne i kommunen, og her er kombinationen af flextur og bus og tog et værdifuldt supplement" siger formand for Teknik- og miljøudvalget i Sorø Kommune, Jens Nygaard.


"Kollektiv transport er vigtig for at binde en kommune sammen. Og det gælder, hvad enten det er for at komme i skole, på arbejde eller til mange af de forskellige kultur- og fritidstilbud rundt omkring. Gevinsten ved, at jeg i rejseplanen kan få et tilbud på den samlede rejse fra hjem til bestemmelsessted, er, at jeg nu ikke længere selv behøver at finde ud af, om der kører busser på landet i de perioder, som jeg netop har behov for. Rejseplanen undersøger dette og tilbyder flextur på de tidspunkter, hvor der ikke er anden kollektiv transport. Det vil helt klart være med til at styrke vores lokalområder, da det er nemmere at komme til og fra sin bopæl, end tilfældet er i dag" fortæller John Harpøth, viceborgmester formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune


"Ved at gøre flextur til en del af Rejseplanen styrker vi den samlede kollektive transport i hele kommunen. Med forsøgsordningen bliver sammenhængen mellem busser, tog og ens rejsemål bundet sammen, så det bliver det lettere at hitte rundt i mulighederne for at komme på tur, på arbejde eller i skole.  På den måde sikrer vi, at den offentlige transport knytter vores kommune sammen og er et godt alternativ til bilen", fortæller Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune


Det har været muligt at bestille flexture via Rejseplanen i Sorø og Holbæk Kommuner siden 24. september 2018, mens Næstved Kommune bliver en del af ordningen fra torsdag 4. oktober.


Flextur i Rejseplanen appellerer til en ung målgruppe
Siden 1. marts 2018 har flextur i Rejseplanen kørt som forsøg i Kalundborg og Roskilde Kommuner. Erfaringerne herfra viser, at Flextur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end den almindelige flextur gør. Gennem den almindelige flextur ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 pct. af turene, mens de 20-29-årige er den aldersgruppe, som står for de fleste ture i flextur i Rejseplanen.  

Fra 1. marts til og med august 2018 blev der bestilt 96 ture med flextur i Rejseplanen i Roskilde og Kalundborg Kommuner. Det svarer til otte ture i gennemsnit pr. måned pr. kommune.
Alder på kunderne,         Antal

der har bestilt ture          kunder


10-19 år                            9


20-29 år                            28


30-39 år                            18


40-49 år                            15


50-59 år                            18


60-69 år                            5


70-79 år                            3

    

Hovedtotal                        96
Fakta

  • Flextur er en del af rejseplanen. Du vil derfor automatisk blive tilbudt flextur, når bus og tog ikke dækker din rejse eller ikke rækker hele vejen. Er flextur en mulighed, vil flextur fremgå af rejseoversigten i rejseplanen.
  • Movia vil løbende sammen med kommunerne evaluere forsøget.
  • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre flextur i Rejseplanen. I Nordjylland har det været muligt at få tilbudt en såkaldt Plustur i Rejseplanen i alle kommuner siden januar 2018. På Fyn har Telekørsel været tilbudt i alle kommunerne undtagen Odense Kommune siden august 2018. I Midtjylland og Sydjylland har Midttrafik og Sydtrafik indført plustur som forsøg i henholdsvis Lemvig og Sønderborg Kommune.

 

Yderligere oplysninger

Jens Nygaard, formand for Teknik og Miljøudvalget i Sorø Kommune, på telefon 30 87 00 09 eller Christina Kompf, vej- og trafikplanlægger i Sorø Kommune, på telefon 57 87 63 65.


John Harpøth (DF), viceborgmester formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune, telefon 72 36 61 30.


Borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen, telefon 55 88 50 00 eller Trafikmedarbejder i Næstved Kommune Michael Stonor Nielsen, telefon 55 88 62 24


Movia, Kommunikation og presse, tlf.: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.