Første buslinje født med el åbner i Tårnby 18. oktober

15-10-2020
 

Når linje 32 åbner 18. oktober, får Tårnby Kommune sine første elbusser. Samtidig er det første gang, at mobilitetsselskabet Movia åbner en helt ny buslinje, der er født som elbuslinje.

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Borgerne i Tårnby Kommune kan se frem til renere luft og mindre støj. Det sker, når Tårnby Kom-mune sammen med Movia åbner den første buslinje, der er født på el - linje 32. Og det giver gevinst i kommunens grønne regnskab. Ved at køre med elbusser frem for dieselbusser på linjen, sparer kommunens miljøregnskab 130 tons CO2 om året. Samtidig udleder elbusserne heller ikke NOx eller partikler, lige som de også støjer væsentligt mindre både inde i busserne og uden for bussen f.eks. ved busstoppestedet.


Over 200.000 kunder om året vil efter Movias estimat kunne hoppe på kommunens nye grønne linje, linje 32, som kører mellem Kastrup Station og Ørestad Station.


Tårnby Kommunes borgmester Allan Steenberg Andersen er glad for, at kommunen er fyrtårn i den grønne omstilling med den første ægte-fødte buslinje på el. 


"Tårnby Kommune har et stort fokus på bæredygtighed, klimaindsatser og FN's verdensmål. Derfor er elbusser et naturligt skridt på vejen. Vi er derfor meget glade for, at vi med de to elbusser på linje 32 styrker vores grønne fokus og desuden sørger for både CO2, partikel- og støjreduktion til glæde for nærmiljøet i vores kommune", siger Allan Steenberg Andersen.


Og det klimavenlige tiltag skal selvfølgelig markeres. Søndag 18. oktober fejrer Tårnby Kommune sammen med Movia de nye elbusser ved Kastrup station fra klokken 10. Alle borgere - børn, voksne og klimaentusiaster - er inviteret til at være med, og hele dagen byder kommunen på en klima-venlig tur i 32'erens elbusser for 0 kr. 


Dagens program
Kl. 10 Velkomst og præsentation af de nye elbusser
Kl. 10.15 Tale v. Allan S. Andersen, borgmester i Tårnby Kommune
Kl. 10.25 Tale ved Lars Hein, formand for Teknik og Miljøudvalget i Tårnby Kommune
Kl. 10.42 Første afgang for linje 32 - den første buslinje født på el 


Det er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab Movia, der udbyder busdriften for kommuner og regioner i Østdanmark, og som er med til at drive udviklingen hen mod flere emissionsfri busser. Beslutningen om at indsætte busser, der kører på el, er et godt og vigtigt skridt i retning af et renere miljø.


"I Movias mobilitetsplan har vi sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland sat skarpe klimamål for Movias drift, så vi i fællesskab kan være med til at løfte den vigtige klimadagsorden med grøn omstilling og flere rejsende i den kollektive transport. Hvert skridt tæller, og derfor er det denne gang helt særligt, at vi for første gang nu kan åbne en linje, der er født som elbuslinje", siger administrerende direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen.


Med åbningen af linje 32 i Tårnby Kommune vil der være i alt 77 elbusser i drift i Movias område i 2020. I løbet af 2022 vil antallet af elbusser i Østdanmark med sikkerhed være steget til 174, men formentlig er flere på vej, når de sidste kommuner inden udgangen af året tager stilling til om deres buslinjer også skal overgå til el. De 174 elbusser, som med sikkerhed vil komme på gaden i 2022, svarer til ca. 15 pct. af Movias samlede busdrift opgjort på antal køreplantimer og ca. 13 pct. af alle Movias busser. Hertil kommer fem elhavnebusser i Københavns Havn, som blev sat i søen tidligere i år. 


Fakta om linje 32

  • Linje 32 er en ny buslinje i Tårnby Kommune, som kører to gange i timen i dagtimerne mandag-fredag og ellers én gang i timen mellem Kastrup St. og Ørestad St. 
  • Linje 32 forventes at betjene 200.000 rejsende om året og er udbudt med i alt ca. 7.000 køre-planstimer pr. år og skal drives med to elbusser fra 18. oktober 2020.
  • Elbusserne på linje 32 er to 12-meters depotopladte elbusser produceret af den kinesiske elbusproducent BYD. 
  • Al opladning finder sted på busoperatørens garageanlæg, hvor det tager ca. 3,5 timer at lade batteriet helt op. Ved lave udetemperaturer anvender busserne HVO-biodiesel til kabine-opvarmning.  Det skyldes, at opvarmning alene med el ved lave udetemperaturer kræver meget strøm.

Fakta om elbusser 

  • Elbusser er mere energieffektive end almindelige busser: En ny dieselbus anvender 3-4 gange me-re energi til fremdrift end en elbus.
  • Elbusser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang. Det betyder også, at der er mindre støj inde i busserne.
  • Elbusserne kører 100 pct. på elektricitet.
  • Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet under Horizon 2020 programmet til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.

 
Kontaktinformation

Tårnby Kommune, kommunikationskonsulent Christian Askou, tlf. 32 47 12 10, cas.of@taarnby.dk
Movia Kommunikation og Presse tlf. 3613 2010, presse@moviatrafik.dk 

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.