Movia fortsætter grøn omstilling og styrker innovation i 2018

08-03-2019
 

MoviaNyt: Movia har netop fremlagt sin årsrapport for 2018. Den grønne omstilling fortsætter og forsøg med førerløse busser og mobilitetsløsninger i områder med længere mellem husene har også givet gode resultater. Derfor kan Movia allerede til juli 2019 lancere det nye produkt, plustur, så kunderne kan komme direkte fra indkørslen og ind til bus eller tog. Årets resultatet afviger med -1,1 pct. fra budget.

 
 

For Movia har 2018 været et springbræt til en fremtid med mere mobilitet, grønnere transport og bedre digital service til borgere og virksomheder overalt på Sjælland. Nøgleordet har været innovation, og at kunne give bedre service til en billigere penge. Nye mobilitetsløsninger som plustur er kommet ind i Rejseplanen som forsøg. Det har givet bedre mobilitet, når og hvor det er efterspurgt. Forsøget bliver en permanent løsning med lancering af det nye produkt plustur i DOT-regi fra juli 2019, og er en service alle kommuner kan beslutte at få.
 

Vi har gennemført det første af tre forsøg med førerløse busser i fast rute. Det har vist os, at kunderne ikke er bange for at køre med bus uden chauffør, og at de førerløse busser også kan bruges til at sætte ind der, hvor der er et transportbehov, som ikke nødvendigvis kan dækkes med det, vi har på hylderne i dag - f.eks. en lang hospitalsgang på Sjællands Universitetshospital, Køge. Næste fase på Slagelse Sygehus, hvor den førerløse bus skal køre i rute uden for på sygehusets areal mellem sygehusets bygninger forventes at gå i gang i år.
 

Vi har også testet brugen af såkaldte beacons til at give bedre trafikinformation til kunderne. Beacons er små, billige, vind- og vejrbestandige enheder, som ved hjælp af bluetooth kan kommunikere direkte med en smartphone via en app- f.eks. Rejseplanens App, der er downloadet over 3,7 mio. gange. Movia er i dialog med Næstved Kommune om næste forsøg på ca. 100 stoppesteder, hvor det skal undersøges, at om vi ved brug af beacons kan sikre, at man får den digitale informationsskærm, man kender fra f.eks. togstationen, direkte på sin mobil, når man går hen og stiller sig ved stoppestedet.
 

Vi har i 2018 gjort klar til, at operatørmarkedet kan byde med el og have sikkerhed for, at der vil blive etableret ladeinfrastruktur, når der er behov for den.
 

Den grønne omstilling tager fart, og det fælles mål om fossilfri busdrift i 2030 er godt undervejs i hele Movias område. Miljøregnskabet for 2018 viser således også, at Movia fastholder udviklingen fra tidligere år med at nedbringe udledningen af CO2, som siden 2008, hvor Movia måler fra, er faldet med 37 pct. Det skyldes en løbende opgradering af busserne i Movias område. Udledningen af NOx er i perioden 2008-2018 faldet med 78 pct., hvilket er mere end målet på 69 pct. for 2018.
Partikeludledningen er i samme periode faldet med 85 pct. mod en målsætning på 76 pct. for 2018.
 

Movia har en ambitiøs økonomisk politik, der betyder, at der skal leveres væsentlige årlige effektiviseringer i takt med, at vores markedsandel falder. Sidstnævnte fordi vi lige om lidt får Cityringen, som løfter den service, den kollektive transport kan give, markant, men som også forventes at flytte passagerer fra busserne til metroen. Når letbanen står færdig i Ring 3 og Metroen udvides til Sydhavnen, vil vi også se ind i, at det for mange kunder bedre vil kunne betale sig, at bruge letbanen eller metroen sammen med bussen eller helt i stedet for bussen. Det giver bedre service, men reducerer den gennemsnitlige indtægt i bustrafikken. Samtidig skal Movia levere på kundernes og samfundets forventning om at digitalisere og følge med udviklingen i kundernes forbrug over på de mobile platforme. Det kræver, at vi høster både de store og de små besparelser.


Årets resultat er tilfredsstillende og viser et tilskudsbehov fra kommuner og regioner til Movia på i alt 2.865 mio. kr. Den samlede efterregulering udgør således 52 mio. kr. i alt (1,8 pct. af det budgetterede tilskudsbehov). 28 kommuner og 2 regioner har indbetalt i alt 64 mio. kr. for meget i tilskud, som de får tilbage i januar 2020. 17 kommuner har indbetalt i alt 12 mio. kr. for lidt, hvilket de skal betale til Movia i januar 2020.


Læs Movias årsrapport her

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.