E-busser med ekspresfart

18-03-2016
 

Efter Påske begynder de nye E-busser at suse gennem hovedstadsområdet. E-busserne er ekspresbusser, som skaber direkte og ekstra-hurtige forbindelser mellem boligområder, arbejdssteder og uddannelsessteder. Vil du fange en E-bus, så hold øje med busserne med et grønt hjørne og et stort E efter linjenummeret.

 
 

Den 29. marts 2016 kører de nye E-busser ud af garagen. E-busserne er karakteriseret ved en høj rejsehastighed, og de er bl.a. tiltænkt folk på vej til og fra arbejde, uddannelse og hospitaler. E-busserne kan køre med ekspresfart, fordi de kører med få stop og derved skaber hurtige og direkte forbindelser mellem udvalgte knudepunkter, boligområder, erhvervsområder og ud­dannelsessteder. E-busserne kører ofte i myldretiden - morgen, eftermiddag og tidlig aften - for at give pendlerne et hurtigt alternative til de ordinære busser, som ofte kører ad mere snørklede ruter.


Pendlernet

E-busserne er en del af Movias pendlernet sammen med R-busser, S-busser og A-busser. Med E-busserne ønsker Movia at styrke pendlernettet ved at skabe gode transportilbud til pendlerne ved at indsætte busser, der med få stop og ekstra høj frekvens i myldretiden forbinder knudepunkter i befærdede korridorer.


"De hurtige forbindelser, uden skift, er noget, der står højt på ønskesedlen hos mange pendlere og studerende. Med E-busserne skulle det gerne blive endnu mere attraktivt at tage bussen til en række arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner", siger Per Gellert, centerchef i Movia.


E-busserne er bestilt og bliver betalt af Region Hovedstaden, for at styrke sammenhængen i regionen. Både regionen, kommunerne og busoperatørerne har været aktive i forhold til at få spredt viden om E-bussen helt ud til den enkelte kunde. Derfor er der også planlagt lokale events for E-busserne.


"E-busserne er et godt eksempel på, at vi tager udgangspunkt i menneskers behov for at komme hurtigt og effektivt til og fra fx arbejde og uddannelse. Vi ved, at 6 ud af 10 i hovedstadsregionen netop efterspørger, at det skal være nemmere at skifte mellem forskellige transportmuligheder. Derfor er det afgørende for os, at vi får et transportsystem, der hænger sammen," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) fra Region Hovedstaden.


De fem E-bus

15E Forskerparken (Hørsholm) - Nørreport Station. Erstatter 173E og supplerer 150S.

30E DTU Lyngby Campus - Ishøj Station. Erstatter 330E og supplerer 300S.

40E Skodsborg St. - Høje Taastrup Station. Supplerer 400S.

55E Allerød St. - Malmparken Station.

65E Skibby - Hillerød.


Linje 15E
Den eksisterende linje 173E får nyt nummer til 15E. 15E kører fortsat mellem Nørreport Station og Forskerparken i Hørsholm ad Helsingørmotorvejen via bl.a. Ryparken Station, DTU, Nærum Station og Gl. Holte. Linjen bygger oven på den eksisterende linje 150S, så der fremover er bus hvert 10. minut i myldretiderne i begge retninger.
 

Linje 30E
Den eksisterende linje 330E får nyt nummer til 30E. Linjen kører fra Ishøj Station ad Ring 3 via Glostrup, Herlev og Gladsaxe til Buddinge samt ad Buddingevej og Klampenborgvej til DTU. 30E kører ikke længere til Nærum Station, men ender ved DTU Lyngby Campus. Linjen kører ikke ind via Glostrup og Lyngby stationer i modsætning til følgesvenden linje 300S, som også kører i samme tidsrum. På den måde får passagererne bus hver 10. minut i begge retninger i myldretiderne og hver 20. minut midt på dagen.
 

Den 29. marts 2016 kører de nye E-busser ud af garagen. E-busserne er karakteriseret ved en høj rejsehastighed, og de er bl.a. tiltænkt folk på vej til og fra arbejde, uddannelse og hospitaler. E-busserne kan køre med ekspresfart, fordi de kører med få stop og derved skaber hurtige og direkte forbindelser mellem udvalgte knudepunkter, boligområder, erhvervsområder og ud­dannelsessteder. E-busserne kører ofte i myldretiden - morgen, eftermiddag og tidlig aften - for at give pendlerne et hurtigt alternative til de ordinære busser, som ofte kører ad mere snørklede ruter.
 

Linje 40E
Linje 40E er den ene af de nye linjer. Den kører fra Skodsborg Station ad Skodsborgvej, via Nærum Station, DTU Lyngby Campus og ad Klampenborgvej gennem Lyngby uden at betjene stationen, fuldstændig som linje 30E. Herfra fortsætter den ad Ring 4 samt via Bagsværd Station, Lautrupgård og Malmparken Station til Høje Taastrup Station. Linje 40E kører samme rute som 400S, som får reduceret sin frekvens. 40E kører hver 10. minut i myldretiden og hver hvert 20. minut mellem myldretiderne. Det er kun hver anden bus, der kører til/fra kystbanen ved Skodsborg Station.

Linjen giver en hurtig forbindelse mellem DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus, hvor de mange studerene der dagligt rejser mellem de to campusser får en direkte rute med en rejsetid på 30 min. Samtidig stopper bussen på Lundtoftegårdsvej ved gangstien til CPH Business afdeling i Lyngby ved Trongårdsskolen, og skabe forbindelse til CPH Business Lyngby.
 

Linje 55E
Linje 55E er også ny. 55E kører fra Malmparken Station via det store erhvervsområde Lautrupgård og ad Ballerupvej, Fiskebækvej og Frederiksborgvej via Værløse Station til Farum og herfra til Allerød St. 55E kører hvert 10. minut i begge retninger i myldretiderne og hvert 20. minut mellem myldretiderne. Linjen giver en hurtig forbindelse for pendlere mellem Allerød, Farum, Værløse og Lautrupgård, det store erhvervsområde nord for Malmparken St.. Og betjener på vejen bla. Farum Erhvervspark og de mange arbejdspladser i Farum midtpunkt. Og giver studerende til de to store gymnasier, Allerød Gymnasium i Allerød og Kruses Gymnasium i Farum, en hurtig og direkte rute.
 

Linje 65E
Linje 65E giver en helt ny forbindelse mellem Skibby via Frederikssund til Hillerød. 65E kører fra Skibby via Onsved til Frederikssund og videre af Roskildevej til erhvervs-og uddannelsesinstitutionerne vest for Hillerød, til Hillerød Station og med sidste stop ved Nordsjællandshospital, Hillerød og Psykiatrisk hospital. 65E kører i myldretiden hver halve time i begge retninger. Med 65E bliver køretiden fra Skibby til Frederikssund under 20 minutter. Turen helt til Hillerød kan klares på 45 minutter. 65E er en oplagt ungdomsrute, der give hurtig transport til uddannelsesinstitutionerne i Frederikssund og Hillerød. 65E forbinder også Nordsjællands hospitaler i Frederikssund og Hillerød med en dør-til-dør forbindelse og en rejsetid på 25 minutter.
 

Læs mere

Læs mere om E-bussene og find køreplanerne på www.dinoffentligetransport.dk/ebus
 

Events

Der er planlagt en række events ifm. lancering af E-busserne.

  • 29. og 30. marts kl. 6.30 - 9.00: Malmparken St. og Hillerød St. Stoppestedsværter ved guider passagerer til de nye E-busser og giver en morgenbolle til turen. På Malmparken St. standser både 40E og 55E og på Hillerød St. standser 65E
  • 31. marts kl. 7.30 -9.00: Stoppestedet Borupvang i Lautrupgård. Det fejres at studerende på DTU Ballerup Campus har fået en ny buslinje, som kører direkte til DTU Lyngby Campus. I dagens anledning er stoppestedet pimpet og kaffevognen kørt i stilling. Ballerups borgmester og direktøren for DTU Ballerup deltager.
  • 1. april kl 11-14: K-Nord - HHX og Gymnasium, Hjortehøjsvej i Lyngby Pendlerevent for elever og ansatte. Movias rejsehold laver pendlertjek og kaffevognen er rullet frem.
  • 5. april kl. 11-14: Nordsjællands Hospital i Frederikssund Pendlerevent for ansatte, besøgende og patienter. Movias rejsehold laver pendlertjek og kaffevognen er rullet frem.
  • 6. april kl. 11-14: Nordsjællands Hospital i Hillerød Pendlerevent for ansatte, besøgende og patienter. Movias rejsehold laver Pendlertjek og kaffevognen er rullet frem.
  • 13. april kl. 9-12: K-Nord i Hillerød Pendlerevent for elever og ansatte. Movias rejsehold laver pendlertjek og kaffevognen er rullet frem.
  • 13. april kl 12-15: Esnord i Hillerød: Pendlerevent for elever og ansatte på Esnord. Movias rejsehold laver Pendlertjek og kaffevognen er rullet frem.
  • 14. april kl. 11-14: Lyngby-Taarbæk Rådhus.
  • 15. april: Borgerevent i Skibby E-bussen fejres med kage og hornmusik (arrangeres i samarbejde med Skibby borgerforening).

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.