Pas på Manya og Joachim, de er nye i trafikken

03-08-2015
 

Mange små børn starter i 0. og 1. klasse i august. Det stiller store krav til både billister og forældre om at passe godt på de små nye elever og være ekstra opmærksomme ved skolestart

 
 

Kampagnen "Pas på mig, jeg er ny i trafikken" skal hjælpe både børn og voksne med at sikre, at også de små nye skolebørn kan færdes trygt i trafikken.


Når de nye elever starter i 0. og 1. klasse i august skal de blandt andet lære, hvordan de kommer sikkert i skole hver dag. Det kræver øvelse at blive en god trafikant. Derfor er det vigtigt, at børnene lærer, hvordan man færdes sikkert i trafikken. Og hvis vejen til skole foregår med bus, skal de små også lære, hvordan man tager bussen.


"Børnene får en bedre oplevelse af busturen, hvis de fra start bliver fortrolige med bussen. De skal lære, at stige på og af ved det rigtige stoppested og have billetten, rejsekort, eller skolekort klar, inden de stiger på bussen," forklarer centerchef i Movia, Søren Englund.


Gode råd

  1. Træn skolevejen med bus, på cykel eller til fods med dit barn både inden skolestart og i løbet af skoleåret.
  2. Fortæl dine børn, at de skal trykke 'stop' i god tid, inden de skal af bussen.
  3. Vis dine børn, hvordan de skal holde øje med cyklisterne på cykelstien, både når de stiger på og af bussen.
  4. Fortæl dine børn, at de skal vente med at gå over gaden, til bussen er kørt.
  5. Vælg den sikreste rute til skolen, ikke den hurtigste. En sikker rute er f.eks. via gangbroer, støttepunkter og lyssignaler, dér hvor I skal krydse vejen.
  6. Lær dit barn de basale regler i trafikken: Stop ved rødt lys og ved kantstenen, se dig for til begge sider, gå kun over vejen på sikre steder, hvor I kan orientere jer ordentligt mv.
  7. Hvis I cykler sammen, så husk hjelmen og lær dit barn at give tegn til stop og tegn for at dreje, så de andre trafikanter kender jeres intentioner.
  8. Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne, for børn har ikke samme overblik, som du har.

Skolestartskampagnen kører i tre uger fra 3. august 2015, hvor Manya og Joachim kan ses på streamers på bagenden af Movias busser.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.