Movia vil genindføre kontanter i busser og flextrafik fra 1. september 2021

21-06-2021
 

For godt et år siden indstillede Movia muligheden for at betale med kontanter i busser og flextrafik for undgå unødig risiko for smitte ved tæt kontakt mellem chauffører og kunder.  Men når myndighederne fra 1. september i år udfaser de sidste corona-restriktioner i den kollektive transport, forventer Movia at åbne for kontantbetalingen igen i busser og flextrafik.  

 
ringsted_172dpi.jpg

Indtil 1. september 2021 skal du fortsat bære mundbind, når du står op i bus, og og metro, og når du står på og af.
Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

I foråret 2020 indstillede Movia al betaling med kontanter i busser og flextrafik som led i håndteringen af COVID-19-epidemien. Beslutningen blev taget på opfordring fra Transportministeren for at undgå unødig smitterisiko ved tæt kontakt mellem chauffører og kunder. Siden marts sidste år har det derfor ikke været muligt at komme af med kontanterne i de sjællandske busser eller i flextrafikken. Men fra 1. september, når alle restriktioner i den kollektive transport ophæves, forventer Movia også at genindføre muligheden for at betale kontant i busser og flextrafik overalt på Sjælland og Øerne.  


Frem til 1. september 2021 vil Movias busser fortsat være indrettet som ubemandede selvbetjeningsmiljøer, hvor man kan betale med rejsekort, DOTs billet-app eller med sms-billet. I flextrafikken kan kunderne blive tilmeldt fakturabetaling, så alle ture kan bestilles telefonisk, som man plejer, mens kunden betaler for al sin kørsel samlet en gang om måneden pr. faktura.


"I Movia har vi været dybt optaget af at passe godt på vores kunder og medarbejdere. Af samme grund indstillede vi kontantsalget i busser og flextrafikken. Vi var smerteligt bevidst om, at det kunne blive en udfordring for nogle af vores kunder, og vi har taget mange tiltag undervejs i coronakrisen for at hjælpe de berørte kunder, både med at komme i gang med de digitale løsninger, og ved at udvikle nye betalingsløsninger for flexturkunderne, så de kan bestille telefonisk som plejer og så betale pr. faktura en gang om måneden og køre uden bekymring", siger Camilla Struckmann, direktør for Kommerciel og Kunder i Movia, og fortsætter:


"Som det er udmeldingen nu, kan vi fra 1. september byde velkommen i vores busser, lokaltoge og flextrafik uden restriktioner, og det forventer vi også gælder kontanterne. At vi kan køre uden restriktioner, er en festdag for os i Movia, og jo også en milepæl i pandemien", afslutter Movias direktør for Kommerciel & Kunder, Camilla Struckmann.
 

Det er de regionale forskelle i smitteniveauet under Covid-19 pandemien, som gør, at Movia fastholder suspenderingen af kontantsalget frem til alle restriktioner i den kollektive transport, er udfaset. 


Movia gør opmærksom på, at der løbende udføres billetkontrol i alle Movias busser. Man skal have gyldig billet, inden man stiger ombord. Indtil 1. september henviser Movia til DOTs app, sms-billet eller Rejsekort. 
 

 

FAKTA

  • Movia indstillede midlertidigt muligheden for at betale med kontanter i busserne 19. marts og siden 20. marts i flextrafikken på opfordring fra Transportministeren. 
  • I bussen har kunderne kunnet købe billet med DOTs app, sms-billet eller Rejsekort.
  • I januar 2021 godkendte Forbrugerombudsmanden, at Movias busser er indrettet som ubemandede selvbetjeningsmiljøer, og at der derfor ikke gælder et krav om at modtage kontantbetaling. 
  • Kontanter udgjorde godt fem pct. af Movias samlede omsætning før corona-krisen. 
  • I flextrafikken har kunderne kunnet bestille og betale digitalt, ligesom de frem til årsskiftet kunne bestille ture telefonisk til særlige formål, herunder indkøb og lægebesøg.
  • Fra slutningen af sidste år kunne Movia lancere en ny løsning, så man kan blive tilmeldt fakturabetaling i flextrafikken. Alle ture kan bestilles telefonisk, som de plejer, men betales samlet en gang om måneden.
  • Movia har bistået ikke-digitale kunder pr. telefon i vores kundeservice og hjulpet med videoguider til bestilling af flextur online. Herved er over 3.000 kunder hjulpet i gang med det digitale, og derfor ikke længere afhængige af Movias telefontider for at bestille kørsel. 
  • Forudsat at genåbningen går som myndighederne har planlagt genindfører Movia kontantsalget i busser og flextrafik onsdag 1. september 2021
 
Kontaktinformation

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10, presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.