Movia er enig i Rigsrevisionens kritik

19-08-2015
 

Trafikselskabet Movia er enig i den kritik af manglende takstharmonisering som Rigsrevisionen og Statsrevisorerne rejser

 
 

Rigsrevisionen har i sin beretning om forenkling af taksterne i den kollektive trafik, der netop er blevet offentliggjort, rejst kritik af, at passagererne møder ulogiske priser med pludselige prishop, når de rejser med bus, tog eller metro. Trafikselskabet Movia er enig i den kritik, som Rigsrevisionen og Statsrevisorerne rejser.


"Vi er enig i Rigsrevisionens kritik af den manglende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Movia har bakket op om alle forslag til takstharmonisering på Sjælland, og vi havde derfor gerne set, at vi var nået i mål. Harmoniserede takster vil sikre gennemskuelige priser og vil gøre det lettere for mange mennesker at bruge den kollektive trafik", siger centerchef i Movia, Eskil Thuesen.


70 pct. af alle rejser i den kollektive trafik gennemføres på Sjælland. Movia har samarbejdet med andre parter om "Takst Sjælland", der er et oplæg til en sammenhængende takstharmonisering for hele Sjælland. Movia kan være klar til at gennemføre en takstharmonisering baseret på "Takst Sjælland" midt i 2016.


"Takstharmonisering vil betyde store ændringer for nogle passagerer. En del vil opleve lavere priser, end dem de kender i dag. Andre vil få højere priser. Derfor er det vigtigt med opbakning - også fra Folketinget - til at harmonisere taksterne", siger centerchef i Movia, Eskil Thuesen.


Ministeren har inviteret til en bred drøftelse af en takstharmonisering, som Movia ser meget frem til. Movia har desuden lige efter sommerferien inviteret Folketingets nye Transportudvalg til et introduktionsmøde i Movia, hvor bl.a. takstharmonisering skal drøftes.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.