Buspassagerer kårer Ørslev Turisttrafik som årets busoperatør

17-04-2018
 

Buspassagererne har 17. april 2018 kåret Ørslev Turisttrafik som årets busoperatør. Prisen blev uddelt på den årlige operatørkonference for Movias busoperatører. Derudover blev der uddelt priser for Årets Københavnerlinje og Årets S-buslinje.

 
 

Prisen som Årets Operatør 2018 gik til Ørslev Turisttrafiks garageanlæg i Vordingborg, som er den operatør og det garageanlæg, som har haft de mest tilfredse passagerer i busserne i løbet af sidste år. Det er de fire buslinjer 661R, 664, 669, 678 som har garage i Vordingborg, og som bedømmelsen er baseret på.


Ole Pedersen, direktør i Ørslev Turisttrafik sagde til prisoverrækkelsen:


"Prisen er først og fremmest medarbejdernes fortjeneste. Chaufførerne har en nøglerolle i arbejdet med at skabe glade og tilfredse passagerer, og jeg er meget stolt af den indsats de lægger hver dag. Det er dem som gør det til en oplevelse for passagererne at rejse fra a til b med bussen".


Med prisen som Årets Operatør 2018 følger 100.000 kr. og et maleri af Per Hillo.Prisuddelingen er baseret på Movias kvalitetsindeks. I kvalitetsindekset måler Movia løbende passagerernes tilfredshed på en række områder såsom begrænsning af støj, overholdelse af køreplanen, indeklima og chaufførens service og fremtræden, og årets operatør fik flest point fra passagererne. Kvalitetsindekset er lavet på baggrund af interviews med 30.000 passagerer i busserne i Movias område på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.


"Høj kundetilfredshed er afgørende for at fastholde og tiltrække passagerer i den kollektive transport, og med operatørpriserne anerkender vi de operatører, som sikrer de bedste oplevelser for vores passagerer. Kvalitetsindekset viser, at Movias busoperatører generelt leverer et højt kvalitetsniveau. Det kan både operatørerne og Movia værestolte af", siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.


Ved operatørkonferencen kårer Movia også Årets Københavnerlinje og årets S-buslinje.

Prisen som Årets Københavnerlinje gik for andet år i træk til busoperatøren Anchersen ApS, Avedøre Holme, for kørslen på linje 4A. Årets Københavnerlinje gives til den buslinje i hovedstaden, som opnår den højeste kundetilfredshed i Movias kvalitetsindeks. Det er kun linjer, der kører mere end 50.000 timer om året, og som ikke er en S-bus, der kan indgå i bedømmelsen. Med prisen følger 50.000 kr.

Prisen for Årets S-buslinje gik til linje 600S og operatøren Arriva, Slangerup. Prisen gives til den operatør blandt i alt otte S-buslinjer, som passagererne er mest tilfredse med. Vinderen af prisen modtager 50.000 kr.På billedet nedenfor vises alle nominerede i de tre kategorier Årets Operatør, Årets Københavnerlinje og Årets S-buslinje.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.