Mød Movia på Folkemødet

14-06-2016
 

Movia er med, når der sættes fokus på kollektiv transport, klima- og miljø, grøn omstilling og fremtidens transport

 
 

Movia deltager i tre debatarrangementer på årets Folkemøde. Du kan møde os her:


Debat: "Gas til transport - hvem har aben?"

Omdrejningspunktet for debatten vil være at diskutere hvad centrale aktører kan gøre for at fremme udviklingen af gas til transport, som på nuværende tidspunkt ikke er nævneværdigt, på trods af, at potentialet er stort. Hvem har egentlig aben, og hvem bør i højere grad træde i karakter for at fremme udviklingen?


Søren Englund, centerchef i Movia, deltager i debatten med fokus på anvendelsen af CNG-busser (gasbusser) i Movia. Movia stiller ikke krav til specifikke drivmidler, men ser gerne at markedet for alternative drivmidler generelt vinder frem. Gas kan være en form, el en anden osv. Når 5A i København til april 2017 skifter design og navn til 5C, bliver der samtidig indsat 37 CNG-busser. De nye 5C busser bliver CO2-neutrale og vil reducere udledningen af NOx og partikler med henholdsvis 72 og 33 pct.


Tid & sted: Fredag den 17. juni 2016 kl.12:00 - 12:45 i Røgeriets mødetelt


Debatdeltagere: Adm. dir. Susanne Juhl (HMN), adm. dir. Jens Otto Størup (NT), afdelingsleder Michael Stie Laugesen (FDT) og adm. dir. Lars K. Petersen (Dansk Retursystem), og centerchef Søren Englund (Movia).


Moderator: Journalist Anja Bo


Debat: "Hvordan får vi råd til fremtidens infrastruktur?

Store danske infrastrukturprojekter er bygget for lånte penge som f.eks. både Storebælts- og Øresundsforbindelsen. Lånene er optaget på det danske og det internationale kapitalmarked. Den model, der er blevet anvendt for at realisere forbindelserne, er statsgarantimodellen. Men hvordan vil fremtidige infrastrukturprojekter blive investeret?


Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia, deltager i debatten og vil sætte fokus på vigtigheden af at have en veludbygget infrastruktur, der er essentiel for at sikre effektiv kollektiv transport.


Tid & sted: Fredag den 17. juni 2016 kl. 16:00-17:00 i Infrastrukturens telt, Allinge havn, lille scene.


Debatdeltagere: Kaj V. Holm (finansdirektør i Øresundsbro Konsortiet) og Jens-Christian Stougaard (direktør i Pension Danmark), og Dorthe Nøhr Pedersen (adm. Dir. Movia).


Moderator: Magnus Heunicke (Soc.dem., MF, Fhv. transportminister)Debat: "Når du mister din bil - totalskadet af trafikpolitikken"

Debatten kommer til at diskutere scenarier for fremtidens transport og vil bl.a. komme ind på emner som mobilitet og hvordan man i fremtiden vil forbinde forskellige transportformer, førerløse og automatiserede køretøjer, klimamål og grønne løsninger og hvilke forhindringer den nuværende trafikpolitik sætter for arbejdet med elektriske busser.


Thomas Gyldal Petersen, bestyrelsesformand i Movia og borgmester i Herlev (soc.dem), deltager i debatten. Her vil han tale om etableringen af et net af højklassede buslinjer, der kan skabe forbindelse mellem de kommende store baneprojekter og den øvrige kollektive trafik og hvordan fremtidens transport kommer til at se ud.


Tid & sted: Lørdag den 18. juni 2016 Kl. 11.30 - 12.30 i Greater Copenhagens telt, plads A43, Lille Cirkusplads, Danchells anlæg.


Debatdeltagere: Frank Jensen (Overborgmester Københavns Kommune, soc.dem.), Jane Jegind (rådmand for teknik og miljø, V, Odense), Thomas Møller Thomsen (Adm. Dir FDM), Kim Escherich (Innovationsarkitekt hos IBM) og Steen Nørby Nielsen (Divisionsdirektør for Siemens Mobility), og Thomas Gyldal Petersen (bestyrelsesformand i Movia og borgmester i Herlev (soc.dem.).


Moderator: Journalist Nikolaj Sonne


Alle er velkomne til at kigge forbi til nogle gode debatter under hele Folkemødet.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.