Omlægning af busserne i Hovedstadsområdet er på plads

14-06-2018
 

Når Cityringen åbner i sommeren 2019 får hovedstaden et transportsystem i international topklasse, der binder bus, tog og eksisterende metrolinjer i ét sammenhængende transportsystem. Omlægning af 33 eksisterende buslinjer skal sikre, at de godt 100 mio. årlige passagerer i hovedstadsområdet får god sammenhæng mellem busserne og de mange nye metrostationer. Nyt Bynet er blevet vedtaget i de 12 berørte kommuner og regionen i hovedstadsområdet.

 
 

Efter 10 års venten er metro Cityringen snart en realitet. Den stærkt øgede metrobetjening betyder, at busserne skal køre nye steder hen, så der bliver god sammenhæng for borgerne mellem bus, tog og metro, så metro og bus ikke kører parallelt. Den nye busbetjening i hovedstadsområdet er fastlagt i Nyt Bynet, som omfatter 33 eksisterende buslinjer i 12 kommuner.


"Movia har sammen med de berørte kommuner og regioner udarbejdet et Nyt Bynet, som sikrer god sammenhæng på tværs af bus, tog og metro, når Cityringen åbner. Sammen har vi lagt vægt på, at borgerne i hele hovedstadsområdet får gevinst af de hurtigere rejsetider med metroen, når de pendler ind til København og Frederiksberg og samtidig har vi haft fokus på at sikre en god lokal busbetjening, så alle borgere kan bevæge sig rundt i byen uden at skulle gå langt til et stoppested eller en station", siger Movias rådgivningschef Torsten Rasmussen


Nyt Bynet er udarbejdet i tæt samarbejde med de berørte kommuner og Region Hovedstaden. Nyt Bynet har været til politisk behandling frem til 1. maj i år. Mange steder har borgerne været inviteret til dialog om Nyt Bynet. Det gælder København, Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe Kommuner, hvor de største ændringer i busruterne foretages. Og høringerne har båret frugt. I alle fire kommuner er der på baggrund af dialogen med borgerne og deres ønsker foretaget justeringer i forhold til det oprindelige forslag.


Ved Vigerslev Allé har Københavns Kommune eksempelvis valgt at udvide driften, så der kommer flere afgange i myldretiden, ligesom der er besluttet natdrift på den nye linje 10. Og ved Nordre Frihavnsgade på Østerbro forlænges ruten for den nye linje 14, så den fremover kører gennem Nordre Frihavnsgade, som ellers stod til at miste busbetjeningen. Samtidig har en række kommuner valgt at udvide busbetjeningen til glæde for borgere og virksomheder. Det gælder eksempelvis Rødovre og Tårnby kommuner.


"For de kommuner, der ser ind i de største forandringer, har det været vigtigt, at være i dialog med borgerne om ændringsforslagene. Movia har lagt kræfter i at udvikle et illustrativt høringsmateriale henvendt til borgere fremfor teknikere. Det har været en god og lærerig proces, hvor vi i dialogen med borgerne har lyttet til de gode forslag, og også selv er blevet klogere", siger Rådgivningschef Torsten Rasmussen. 


For at sikre, at borgerne er godt klædt på til Nyt Bynet, igangsættes efter sommerferien i år en informationskampagne i samarbejde med de berørte kommuner og Region Hovedstaden. Kampagnen kulminerer med Cityringens åbning i sommeren 2019. Se overordnet kort over Nyt Bynet

Se kort over Frederiksberg og København

Se kort over de forskellige bydele

Se linjekortKontakt
Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10Fakta - Nyt Bynet kort fortalt

For mange passagerer vil åbningen af Cityringen betyde, at de vil få en ny måde at komme fra A til B på, f.eks. fordi de kan bruge metroen i stedet for bussen, eller fordi de kan bruge metroen på en del af rejsen.


 • Den mest benyttede københavnerlinje, 5C, vil køre uændret, når Cityringen åbner.
   
 • Den nye metro kører langs strækninger, der i dag betjenes af A-busser. Det betyder, at der er større eller mindre ændringer på alle A-busser efter Cityringens åbning og mange A-busser vil med omlægningen køre til og fra de nye Cityringsstationer.
   
 • Eksempelvis kører den nuværende Linje 1A i dag parallelt med metroens kommende strækning gennem Indre By mellem Poul Henningsens Plads og Hovedbanegården. Mange passagerer forventes at ville benytte metroen frem for bus. Der vil derfor ikke længere være behov for en A-bus på strækningen. Der vil dog stadig køre en linje 1A mellem Avedøre St. (via Hvidovre Hospital) og Hellerup St. Men den vil få en anden rute derhen. Den nye linje 1A møder Cityringen ved Poul Henningsens Plads og Enghave Plads.
   
 • Når der laves så meget om på A-busnettet, spreder det ringe vandet helt ud til omegnskommunerne. For Gladsaxe Kommune betyder det eksempelvis, at der kommer en helt ny linje 4A til Høje Gladsaxe samt en ny hurtig linje 250S til Gladsaxe Trafikplads og Bagsværd.
   
 • Nyt Bynet indeholder også nye A-bus strækninger. Der kommer eksempelvis en ny linje 7A i Sydhavnen, der vil fungere som en forløber for den kommende Sydhavnsmetro.


 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.