Movia vil fremme investeringer i busnettet med ny anlægspulje

29-04-2016
 

Med den seneste ændring af Lov om trafikselskaber fra 2014 har Movia fået hjemmel til at medfinansiere faste anlæg. På den baggrund har Movias bestyrelse besluttet at etablere en egentlig anlægspulje

 
 

Med anlægspuljen påtager Movia sig en mere aktiv rolle som rådgiver i forhold til terminaler, stoppesteder og andre trafikanlæg. Samtidig giver anlægspuljen Movia mulighed for at medfinansiere eller bidrage til at mobilisere støtte til projekter, der kan styrke sammenhængen og infrastrukturen i den kollektive transport på hele Sjælland. Det kan eksempelvis være projekter på terminalområdet, opgradering eller nyanlæg af stoppesteder, anlæg til en grøn omstilling af bustrafikken eller projekter, der styrker fremkommeligheden.


Det strategiske sigte er at fremme investeringer i trafikanlæg og at introducere et solidarisk finansieringsprincip på tværs af trafikselskaber og kommunegrænser, når der foretages anlægsinvesteringer med værdi for det samlede kollektive trafiksystem.


Fokus rettes mod tiltag, der modvirker eller reducerer trængsel, gør den kollektive transport mere klimavenlig, mere attraktiv at investere i, eller hvor der leveres bedre sammenhæng og lettere skift for kunderne i den kollektive transport.


Det er Movias bestyrelse, der har kompetencen til at fastlægge anlægspuljens størrelse og gennemføre én årlig udmøntning. Det vil i første ombæring være indtægter fra ejendomssalg i Movia, som overføres til anlægspuljen. Anlægspuljens størrelse meldes ud 1. maj i de år, hvor der er penge i anlægspuljen. Ansøgningsfristen vil herefter være 1. december.


I 2016 gennemføres en ansøgningsrunde, hvor der er afsat et rammebeløb til anlægspuljen på 3,6 mio. kr.


Puljemidlerne kan søges af kommuner, regioner, Lokaltog A/S og øvrige vejmyndigheder til projekter, der lever op til de fastsatte formål og tildelingskriterier.


Yderligere information om puljen kan findes her, herunder puljens administrationsgrundlag, ansøgningsskema samt skema til projektbeskrivelse og budget.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.