Nyt kombikort på rejsekort

30-05-2017
 

1. juni bliver rejsekort endnu bedre. Det sker, når pendlerkort og rejsekort smelter sammen på ét og samme kort - til Pendler kombi. Det er Din Offentlige Transport (DOT), der lancerer det nye produkt - en løsning passagererne i den kollektive transport har efterspurgt.

 
 

Rejsekortfamilien udvides 1. juni med endnu et skud på stammen. Det nye familiemedlem hedder officielt Pendler kombi - de fleste vil nok kalde det kombikort. Det nye kort kombinerer rejsekort og pendlerkort.


Med kombikortet får pendlerne på hele Sjælland mulighed for at rejse på samme kort i deres pendlerområde til fast pris og uden for pendlerområdet til rejsekortpris, som med takstreformen Takst Sjælland, der blev gennemført 15. januar i år, altid vil være billigere end enkeltbilletten. Som en konsekvens af reformen får man også konsekvent 20 pct. rabat på sine rejsekortrejser på hele Sjælland uden for myldretiden.


For de mange pendlere i den kollektive transport betyder kombikortet dermed, at man nu kan rejse frit på hele Sjælland og i resten af landet, uden at skulle have flere kort på lommen, og uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt man bevæger sig inden eller uden for sit pendlerområde.


"Det kombinerede pendlerkort og rejsekort har været efterspurgt af passagererne. Her slipper man nemlig for at tænke på zoner, priser og køb af ekstra billetter, fordi man altid har en billet på lommen. Så vi er meget tilfredse med, at vi nu kan tilbyde pendlerne en løsning, som gør den daglige transport lettere", siger forretningschef i Movia, Eskil Thuesen, på vegne af DSB, Metroselskabet og Movia, der samlet udgør DOT.


"Med kombikortet skal man huske at checke ind og ud i bus, tog og metro, som med et almindeligt rejsekort. Det sker for at sikre, at der betales den rigtige pris, alt afhængigt af, hvor man rejser. Hvis man ikke ønsker at checke ind og ud, kan man som pendler i stedet få et pendlerkort, hvor der ikke er krav til check ind ud og ud," siger Eskil Thuesen.


Har man i forvejen et personligt rejsekort, dvs. et rejsekort, man ikke kan låne ud, kan man få lagt kombi-løsningen på sit eksisterende rejsekort. I modsat fald kan man bestille et kombikort med de ønskede pendlingszoner.


Med lanceringen af det nye kombikort har pendlerne nu to rejsekortløsninger at vælge imellem: det nye Pendler kombi og Pendlerkort, som blev lanceret tilbage i september 2016.


Kontakt
Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk
DSB Kommunikation: Tlf.: 24 68 00 00
Metroselskabets Kommunikationsafdeling: Tlf.: 72 42 49 01


Fakta om to pendlerløsninger på rejsekort

1. Pendler kombi

 • Passageren kan rejse i et pendlerområde efter eget valg til en fast pris for en periode og med samme kort også rejse udenfor pendlerområdet.
 • For rejser indenfor pendlerområdet er prisen den samme som pendlerkort på pap og mobil.
 • For rejser udenfor pendlerområdet betaler man for hver enkelt rejse, og prisen er den samme som på rejsekort.
 • Check ind og ud ved alle rejser med bus, tog og metro for at sikre, at der betales den rigtige pris, alt afhængigt af, hvor man rejser.
 • Kortet er blåt og personligt.
 • Har man i forvejen et rejsekort personligt, kan man tilkøbe pendler kombi og få lagt produktet på sit eksisterende rejsekort. Ligesom man kan bestille et helt nyt rejsekort med de ønskede pendlerzoner på.
 • Kortet lanceres etapevis på landsplan.
 • 1. juni 2017 lanceres kortet i DOT's område på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
 • Kortet er allerede taget i brug på Fyn og Sydjylland.

2. Pendlerkort (lanceret 27. september 2016)

 • Passageren kan rejse i et pendlerområde efter eget valg til en fast pris for en periode.
 • Prisen er den samme som pendlerkort på pap og mobil.
 • Rejser udenfor pendlerområdet kræver køb af ekstra kontantbillet eller rejsekort.
 • Kun check ind i busser. Ingen check ud.
 • Kortet er grønt og personligt.
 • Lanceret september 2016.
 •  

Læs mere om Pendler kombi her

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.