Movia og 11 kommuner vælger grønt med 34 nye klimavenlige elbusser

09-09-2021
 

Mobilitetsselskabet Movia fortsætter sammen med kommunerne den grønne omstilling af kollektiv transport. Med Movias nye udbud kommer Solrød, Rudersdal, Furesø og Allerød med på den grønne bølge, når 34 nye klimavenlige elbusser triller ud på vejene til næste år.

 
2019_10_30_Movia_Roskilde_El_Bus0017 (2).jpg
 

Movia og 11 kommuner har med et nyt udbud valgt at sende yderligere 34 nye klimavenlige elbusser på vejene fra slutningen af næste år. Hermed vil 24 pct. af Movias busflåde fra udgangen af 2022 være elbusser.


Når de nye elbusser er sat i drift bidrager de til en samlet reduktion af CO2-udledningen på i alt 2.400 tons årligt. Movia og kommunerne bidrager hermed til at opfylde den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030.


Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el. Og den grønne omstilling er allerede godt i gang.


Fire af de 11 kommuner får nu for første gang elbusser, og de ser frem til at bidrage til at indfri de grønne ambitioner og klimamål for kollektiv transport.


"I Solrød Kommune har vi en ambitiøs klimaplan med målet om at reducere CO2-udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Jeg ved, at hele byrådet er glad for, at vi nu har den første elbus i Solrød Kommune som et grønt og bæredygtigt kollektivt transportmiddel. Det er et af mange skridt i den retning, som vi ønsker at gå for at skubbe til den nødvendige grønne omstilling," siger borgmester Niels Hörup.


Formand for Allerød Kommunes Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg, Miki Dam Larsen:
 

"Med indførsel af el-busser på tre af vores busruter har vi i Allerød taget et skridt mod realisering af vores klimaplans mål om at reducere CO2 udledningen fra transport i kommunen og inspireret andre til at skifte til miljøvenlig transport".


Formand for Furesø Kommunes udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen:


"Elbusser forurener mindre og støjer mindre. Flere el-busser i vores kommune er virkelig godt nyt for borgerne og i tråd med Furesøs 2030-mål om at sænke CO2-udledningen i transportsektoren med 70 procent. Alle vores busser skal køre på fossilfrit brændstof i fremtiden, og der skal være nok ladestandere til elbiler rundt omkring i Furesø. I forslaget til næste års budget har et bredt flertal af Furesø Byråd derfor sat penge af til elbusser, og det skal undersøges nærmere, hvor der kan sættes endnu flere ladestandere op i Furesø".


Formand for Rudersdal Kommunes, Miljø- og Teknikudvalg, Court Møller:


"Vi prioriterer den grønne omstilling særdeles højt og gør meget for at inspirere både borgere og virksomheder. Transportområdet er en af vores store udfordringer i forhold til CO2-belastning, og derfor er jeg naturligvis særdeles glad for, at vi nu får mulighed for at indsætte rene elbusser på fire af vores ruter som et vigtigt skridt på vejen i den grønne omstilling."


Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen lægger vægt på, at Movia fortsat skal drive den grønne omstilling i tæt samarbejde med kommuner og regioner.


"I Movia glæder vi os over, at vi sammen med kommuner og regioner er godt på vej til at indfri den fælles grønne ambition om, at alle Movias busser overalt på Sjælland kører fossilfrit i 2030 og heraf mindst halvdelen på el. De 34 nye elbusser bidrager til den samlede reduktion af CO2. Elbusserne er samtidig støjsvage og udleder ikke lokal luftforurening fra bussens motor, og de giver kunderne god mulighed for at vælge bæredygtig kollektiv transport," siger Dorthe Nøhr Pedersen.


 

Fakta om de 34 nye elbusser

 • I Lejre, Roskilde og Solrød kommuner sættes nye elbusser ind på linjerne 215, 219, 223, 233 og 236
 • I Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner kommer de nye elbusser til at køre på linjerne 190, 192 og 194.
 • I Furesø, Allerød, Hillerød, Rudersdal og Egedal kommuner sættes linjerne ind på 332, 333, 334, 335, 336 og 385
 • De 34 nye elbusser bidrager til en samlet reduktion af CO2-udledningen på i alt 2.400 tons årligt.
 

Fakta om Movias elbusser og klimapåvirkning

 • Den grønne omstilling af Movias busser er i fuld gang. Movia har allerede 114 elbusser fordelt i Ballerup, Egedal, Frederiksberg, Glostrup, Guldborgsund, København, Lolland, Roskilde, Rødovre, Slagelse og Tårnby Kommuner.
   
 • Inden udgangen af 2022 bliver yderligere 221 elbusser og 1 bintbus idriftsat i Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Herlev, Hillerød, Holbæk, Hvidovre, Københavns, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse og Solrød Kommuner samt Region Sj og Region H.
   
 • Ved udgangen af 2022 kører der 335 elbusser i Movias område - inklusive de 34 nye elbusser. Det svarer til 24 pct. af Movias busser.
   
 • Movia har i 2020 fastlagt et fælles mål i mobilitetsplanen om, at alle busser kører fossilfrit i 2030, heraf mindst halvdelen på el. Movias flextrafik skal udelukkende køre i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på lokalbanerne skal være eldrevne.
   
 • Movias miljøregnskab for 2020 viser, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for året på 75 pct. Partikeludledningen er reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 pct.

 
Kontaktinformation

Movia Presse tlf. 36 13 20 10, presse@moviatrafik.dk

Solrød Kommune Presse: Malena Chandrasekaran, kommunikationskonsulent, tlf. 56 18 20 05.

Furesø Kommune: Formand for udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen lmp@furesoe.dk og tlf. 7216 5660

Rudersdal Kommune: Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller tlf. 72 68 10 90, court@rudersdal.dk

Allerød Kommune Presse: Rahime Turan, tlf. 42912088, ratu@alleroed.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.