De nye takster på Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland for 2016

06-11-2015
 

Den årlige regulering af taksterne i den kollektive trafik træder i kraft 17. januar 2016. Priserne i takstområde Syd stiger i gennemsnit med 1,3 pct. Rabat på rejsekort uden for myldretid samt mængderabatten fortsætter uændret.

 
 

På Sjælland, Møn, Falster og Lolland fastholdes prisen på kontantbilletter til både voksne og børn. Mens rejsekort normalprisen - uden rabatter - stiger mellem 36 ører og 2,01 krone afhængigt af, hvor mange zoner, man rejser inden for takstområdet.


Mængderabatten fortsætter
De rejsende kan også i 2016 få mængderabatter på personlige rejsekort på mellem 2-18 pct. - afhængigt at hvor mange gange de rejser pr. måned. Mens pensionister og børn - ud over mængderabatter - også fortsat får hele 50 pct. i rabat på rejsekort i forhold til normalprisen.


Rabat uden for myldretiden
Samtidig fortsætter rabatten uden for myldretiden på lokale rejser med rejsekort. Her får passagerer op til 20 pct. rabat, når de rejser mellem kl. 11-13 og 18-07 samt hele weekenden og helligdage.


"Der er penge at spare for rejsekortbrugere i Movias takstområde Syd, der både giver mængderabat og rabat uden for myldretiden. På landsplan har 1,5 mio. danskere over 12 år nu et rejsekort. Mens 38.000 passagerer i det sydsjællandske område har benyttet rejsekort indenfor de seneste tre måneder til den kollektive trafik," siger Movias centerchef Søren Englund.


Fakta om takstændringer
Der er et loft over, hvor meget priserne for at rejse med bus og tog samlet set må stige. Det er Trafik- og Byggestyrelsen, der fastlægger, hvor meget priserne i den kollektive trafik højst må stige om året. Trafikselskaberne må selv bestemme priserne på de enkelte billettyper, så længe de samlet set holder sig inden for det fastlagte takststigningsloft.


Se også vedhæftede oversigt over de konkrete takster i takstområde Syd for 2016.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.