Kommentar til Søndagsavisens artikel om rejsekort

25-02-2016
 

Søndagsavisen bringer denne uge en artikel "Tusinder af buspassagerer snydt af Rejsekortet", som omhandler forkert indstilling af rejsekortudstyret i busserne.

 
 

Der er ikke tale om en fejl ved rejsekortet. Der er tale om en betjeningsfejl, der opstår, når buschaufføren ved rutestart vælger en forkert retning. De passagerer, der bliver berørt af denne type fejl, er passagerer, der foretager skifte check ind i en bus. Af Movias 3,5 mio. månedlige rejsekort-rejser estimerer Movia, at ca. 500 rejser om måneden svarende til ca. 1/10 promille kan blive berørt af problematikken.
 

Movia og de øvrige trafikselskaber bag rejsekort lægger vægt på, at passagerne kan have tillid til, at rejsekortsystemet regner korrekt. Derfor opfordres passagerne til løbende at tjekke deres rejsehistorik, som findes på rejsekort.dk/selvbetjening. Passagerer, som oplever, at en fortsat rejse har kostet mere end normalt, skal kontakte Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33.
 

Trafikselskaberne arbejder løbende med forskellige tiltag:

  • Vi har kampagner ift. chaufførerne med træningsvideoer om, hvordan man vælger korrekt retning med opstart.
  • Vi udarbejder månedlige udtræk til busoperatørerne over ture med forkert turvalg, så der kan følges op over for den enkelte chauffør - og dermed være med til at mindske antallet af fejl.
  • Vi har sammen med Rejsekortselskabet kontakt med leverandøren af rejsekortsystemet om, hvorvidt det er muligt at få automatiseret valg af rute ved opstart, så risikoen for betjeningsfejl mindskes.
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.