Movia og Ballerup Kommune vil teste førerløse busser i Lautrup

12-01-2021
 

Movia og Ballerup Kommune vil teste førerløse busser i erhvervsområdet Lautrup i Ballerup. De førerløse busser skal både køre rutekørsel og on demand, og være fuldt integreret med den kollektive transport i området. Ideen med det nye busforsøg er at give den førerløse teknologi et tiltrængt skub fremad, og undersøge mulighederne for en bedre mobilitetsservice til erhvervsområdet, der kan reducere trængslen.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Sammen med Ballerup Kommune vil Movia fra juli 2022 og op til 8 måneder frem teste 2-4 førerløse busser i erhvervsområdet Lautrup i Ballerup. Opgaven er netop sendt i udbud, der forventes at blive afgjort i marts 2021. Erhvervsområdet i Ballerup er under hastig udvikling, og er ligesom mange andre steder i hovedstadsområdet udfordret af stigende trængsel. Det giver lange rejsetider, når folk skal til og fra arbejde eller uddannelse. De førerløse busser skal køre på Copenhagen Commute i Lautrup, som er et testområde for førerløs teknologi.


Parallelt med forsøget på Copenhagen Commute arbejder Movia sammen med kommunerne langs motorring 4/Ring 4 på at anlægge BRT (bus i egen bane) fra Høje Taastrup st. over Erhvervsområdet Lautrup til Bagsværd. BRT-strækningen vil give et stort løft til den kollektive transport på tværs af Storkøbenhavn, og give let adgang til Lautrup for de mange medarbejdere, der bor på hele Sjælland.
 

Forsøget med de førerløse busser i Lautrup skal både være med til at teste løsninger på trængslen i området, og være med til at give den førerløse teknologi et tiltrængt skub fremad ved at teste, udvikle og indsamle viden om teknologien.


"Det skal fortsat være attraktivt for virksomheder at være til stede i vores kommune, og derfor skal det også være fleksibelt og effektivt for deres medarbejdere at komme på arbejde - og meget gerne på en måde, der er bæredygtig. Derfor har vi engageret os i forsøget med førerløse busser, såvel som etablering af en BRT-strækning gennem Lautrup-området. Vi har netop vedtaget en ny udviklingsplan for Lautrup, hvor bl.a. fremtidens teknologi og life science udspringer fra - derfor er det naturligt, at også nye, el-drevne transportformer afprøves netop i dette erhvervsområde," siger Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune.


"I Movia er vi optaget af at løse borgernes og virksomhedernes mobilitetsbehov. Trængsel i de store by- og erhvervsområder er generelt en stigende udfordring. Derfor vil vi gerne undersøge, hvordan førerløse busser kan få kunderne endnu hurtigere frem til arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne i Lautrup-området. Vi glæder os også til at komme i gang med at teste og indsamle mere viden om førerløs teknologi", siger Movias plandirektør Per Gellert.


Fakta om testen af førerløse busser i Lautrup

  • Movia har netop sendt opgaven i udbud. Udbuddet forventes at blive afgjort i marts 2021.
  • Testen af førerløse busser i Lautrup starter 1. juli 2022 og varer op til 8 måneder
  • Forsøget vil omfatte 2-4 førerløse busser, som vil køre i området
  • Forsøget omfatter både mindre busser med plads til 5-15 personer og større busser med plads til +15 personer.
  • I morgen- og eftermiddagsmyldretiden vil Movia og Ballerup Kommune sætte de førerløse busser ind i rutekørsel med direkte forbindelse fra Malmparken St. til udvalgte arbejdspladser
  • I dagtimerne skal busserne køre on demand (på bestilling) mellem udvalgte stoppesteder i området
  • I aftentimerne hvor der er færre passagerer skal busserne køre on demand fra udvalgte virksomheder til Malmparken St.
  • I forsøget vil de førerløse busser være fuldt ud integreret med den øvrige offentlige transport i Lautrup området

Fakta om Copenhagen Commute

Copenhagen Commute testområdet er en del af et europæisk samarbejde omkring førerløs teknologi, som hedder SHOW. Projektet er støttet af EU. SHOW har 69 partnere fra 13 europæiske lande. SHOW startede i 2020 og skal over de næste fire år teste selvkørende køretøjer i 20 byer på tværs af Europa.

 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 3613 2010
Ballerup Kommune: Kommunikationskonsulent Tina Storkehave Lassen: 2516 9737 eller tlas@balk.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.