Dronningens fortjenstmedalje til to Movia-Medarbejdere

04-02-2019
 

To af Movias medarbejdere, Jørgen Frank Sørensen og Birte Christiansen, har fået tildelt dronningens fortjenstmedalje for 40 år i den kollektive transports tjeneste. Medarbejderne kan nu se frem til at komme i audiens hos dronningen og at sige tak hæderen.

 
 

"Jamen, jeg er da stolt over at få den anerkendelse. Og så oven i købet blive påskønnet for et arbejde, som man er glad for at stå op til hver dag."
 

For Jørgen Frank Sørensen var det en ganske særlig dag, da han fredag morgen drog afsted fra hjemmet i Nykøbing Falster og som altid pendlede halvanden time med tog til Trafikselskabet Movia i Valby. Her fik den 62-årige køreplanlægger nemlig overrakt dronningens fortjenstmedalje i sølv i forbindelse med sit 40 års jubilæum.
 

Movias ledelse havde samtidig fornøjelsen af at uddele endnu en fortjenstmedalje til en Movia-medarbejder: 62-årige Birte Christiansen, der arbejder i Movias kundecenter og har kontakten til de kunder, som bestiller flextrafik. Det kan nemt blive til 120-130 opkald om dagen.
 

"Det er en rar følelse at blive påskønnet. Nu glæder jeg mig til at få lov til at takke majestæten for medaljen", siger Birte Christiansen, der startede sit virke 1. februar 1979 i det daværende HT, hvor hun dengang arbejdede med køreplaner og havde kontakt til operatørerne.
 

"Det er nærmest som et ægteskab - i hvert fald et gensidigt forhold - hvor begge parter har været glade for forholdet, ellers bliver man jo ikke fyrre år i samme ansættelse," var Movias plandirektør Per Gellert og ressourcedirektør Eskil Thuesen enige om, da de overrakte fortjenstmedaljerne til de to jubilarer.
 

Jørgen Frank Sørensen var i 1979 med til at starte det daværende trafikselskab STS - Storstrøms Trafikselskab - et af de tre trafikselskaber, der i 2007 blev slået sammen til Movia.

Kolleger og ledelse fremhæver Jørgens faglighed og dedikation og mener, at man nærmest kan vække Jørgen om natten og få korrekt svar om køreplaner og stoppesteder i den sydsjællandske geografi.
 

"Det bedste ved jobbet er at få køreplanerne til at passe sammen, så kunderne kan komme videre med bus og tog. Så føler man, at arbejdet giver mening. Det giver en stor tilfredsstillelse," siger en stolt køreplanlægger.
 

For Birte Christiansen er de 40 år i kollektiv trafiks tjeneste fløjet afsted. Hun er en vellidt kollega og bidrager gerne til at lære nye kolleger op.
 

"Det har været gode år, hvor arbejdet i de forskellige afdelinger har været spændende. Jeg kan slet ikke forstå, at der er gået 40 år," siger Birte Christiansen, der også støtter den kollektive transport privat, når hun skifter mellem at cykle og tage toget fra hjemmet i Herlev til arbejdspladsen i Valby.

 

Fakta kunderådgiver Birte Christiansen

1979 - Startede sit virke i det daværende HT

1985 - Udnævnt til assistent

1991- Overassistent i trafikafdelingen - køreplanlægning, kontakt til busoperatører og kunder

2004 - Planlægning og administration af flextrafik

2007 - Movia dannes af tre trafikselskaber på Sjælland: HT, VT og STS

2009 - Kunderådgiver i Movias Kundecenter, hvor Birte fortsat har kontakten til flextrafikkunder

 

Fakta om køreplanlægger Jørgen Frank Sørensen

1979 - Assistent i amtsrådssekretariatet i Storstrøms Amt - fokus på køreplaner og kollektiv transport

1979 - Med til at starte det fælleskommunale trafikselskab STS - Storstrøms Trafikselskab

1990 - Overassistent - fortsat arbejde med køreplaner og kommunale interessenter

2004 - Fuldmægtig

2007 - Movia dannes af tre trafikselskaber på Sjælland: HT, VT og STS

2007 - Fortsætter arbejdet med køreplaner og udvikling af den kollektive bustrafik især i Sydsjælland i Movias afdeling for køreplaner.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.