Nu åbner Movia for 2-årigt forsøg med cykler i alle almindelige busser

21-06-2021
 

Den er god nok. Du må tage din cykel med i bussen. Og nu bliver det endnu nemmere at kombinere cyklen med bussen noget af vejen til arbejde, i biografen eller en tur i skoven. Det sker, når Movia fra 21. juni og de næste to år åbner for, at cyklen kan komme med i alle Movias almindelige busser - til gavn for sammenhængen i den kollektive transport.

 
Billede fra videospot_cykel.png
 

Flere cyklister og bedre sammenhæng til bus har mange positive effekter for både sundhed og klima. Derfor besluttede Movias bestyrelse i slutningen af 2020 at sætte et 2-årigt forsøg i gang, hvor man kan tage cyklen med i alle Movias almindelige busser. Nu er samfundet igen så åbent, at forsøget med cykelmedtagning kan skydes i gang. 


Når rejser med kollektiv transport kombineres med cyklen, er det til gavn for sundheden. Og når flere rejser sammen, er det til gavn for klimaet. Derfor er cyklen også integreret i Movias mobilitetsplan om at nedbringe trængsel på vejene, løfte klimadagsordenen med grøn omstilling, styrke sammenhængen mellem kollektiv transport og cykler med gode skift - og skabe god mobilitet på hele Sjælland. Det er også baggrunden for, at bestyrelsen for Danmarks grønne mobilitetsselskab, Movia, har besluttet at sætte det flerårige forsøg med cykelmedtagning i gang, så man kan tage cyklen med i alle Movias almindelige busser på Sjælland - i Hovedstadsområdet dog uden for myldretiden og nætterne til lørdag og til søndag. Det skal sikre, at der ikke bliver for store udfordringer med pladsen.


Det har hidtil været muligt at tage cyklen med i bussen mange steder i og uden for hovedstadsområdet - men altså ikke i alle busser. Cykelforsøget sker som led i indsatsen for at styrke sammenhængen i den kollektive transport, og imødekomme de mange kunder, som særligt det seneste år er hoppet på cyklen. 


De cykelforsøg, som Movia allerede har gennemført, viser, at stoppesteder med god cykelparkering giver flere kunder i busserne, og får flere til at cykle længere for at bruge de gode cykelstoppesteder.  Bedre mulighed for at medtage cykler i busser har derfor stået højt på ønskelisten hos de to regioner, de sjællandske kommuner og Movia. 


"Hos Movia vil vi gerne have, at bussen er attraktiv at bruge. Vi ved, at flere bruger cyklen mere end før covid-19. Nu åbner vi for cykler i alle busserne, også i Hovedstadsområdet, så vi kan tilbyde en bedre service og mere sammenhæng til vores kunder. Og så har det også den klare fordel, at når man kombinerer cykel og bus i stedet for at tage bilen, reducerer man sit CO2-bidrag og man holder fast i en sund transportform", siger Kirsten Jensen, bestyrelsesformand for Movia og borgmester i Hillerød.


I løbet af det 2-årige forsøg vil Movia indsamle erfaringer og evaluere, hvordan det går, også i forhold til pladsen til andre kunder i bussen og f.eks. kunder med barnevogne og kunder der bruger kørestol.


Sådan gør du, når du skal have cyklen med i bussen

 

FAKTA: Nye regler for cykel i bussen fra 21. juni 2021

Cykler må medtages i alle havnebusser og i alle almindelige busser på 12 meter eller derover. Det betyder, at minibusser er undtaget.
 

I Movias busser koster en cykelbillet til 8 zoner 14 kr. Det er gratis at tage cyklen med i Movias havnebusser. 
 

Der er plads til to cykler, to barnevogne eller kørestole i Movias busser. Cykler må generelt medtages i busserne undtagen i myldretiden (fra kl. 7.00-9.00 og fra kl. 15.30-17.30) og undtagen om natten i weekenden (natten efter fredag og lørdag mellem kl. 00.30-04.30) i Hovedstadsområdet. 
 

Det er buschaufføren, der afgør om der er plads i bussen til din cykel. 
 

Se de nye rejseregler for cykelmedtagning på dinoffentligetransport.dk
 

 
Kontaktinformation

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10, presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.