Enklere og logiske priser på vej i den kollektive transport

02-09-2016
 

MOVIA NYT: Når Takst Sjælland træder i kraft 15. januar 2017, er der tale om den største reform af priserne i den kollektive transport siden 1970'erne. Med reformen skabes der enkelhed i priserne, og hele den kollektive trafik på Sjælland kommer til at hænge bedre sammen. Det gør den kollektive transport mere attraktiv.

 
 

Det er slut med uigennemsigtige priser for enkeltbilletter, rejsekort og periodekort - fremover er rejsekortet altid billigere end enkeltbilletten, og også billigere end periodekortet, med mindre man rejser 26 gange på samme strækning på en måned - så kan et periodekort være billigere.


I pjecen "Sjælland samles i ét stort pendlingsområde" gives et godt overblik over de centrale ændringer, reformen medfører. DSB, Metro og Movia, står i fællesskab står bag reformen - og selskaberne ønsker med pjecen fra DOT, Din offentlige Transport, at give samlet information til politikere, samarbejdspartnere og interessenter.


Læs mere i denne pjece, som frit kan deles på hjemmesider mv.


I efteråret følges op med en række kundevendte informationskampagner med DOT som afsender. Inden reformen træder i kraft, vil der også blive lagt en prisberegner på dinoffentligetransport.dk og på rejseplanen.dk, hvor den enkelte kunde kan se, hvilket billetprodukt, der bedst passer til kundens rejsemønster.


https://www.moviatrafik.dk/om-os/publikationer/pjecer

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.