Mere plads og renere miljø når 5A bliver til 5C

21-04-2017
 

PRESSE: Fra søndag den 23. april bliver Nordens travleste buslinje, linje 5A, mere rummelig og mere miljøvenlig. Nye biogas-busser skal køre ruten, som samtidig skifter navn til 5C. Det betyder mere plads og nemmere rejse for de mange passagerer - og renere luft til borgerne i København, Tårnby og Herlev.

 
 

På søndag ruller de første turkise Cityline-busser ud på ruten fra Herlev Hospital, gennem København til Københavns Lufthavn i Kastrup. 37 nye, turkise Cityline-busser, som kører på CO2-neutralt biogas skal betjene de 20 millioner passagerer, der årligt benytter ruten. Samtidig skifter linje 5A navn til 5C og forlænges fra Husum Torv til Herlev Hospital med en ellers uændret rute gennem byen.


"I Herlev Kommune glæder vi os til at byde velkommen til linje 5C. Herlev Kommune er i rivende udvikling - vi bliver flere borgere, og der investeres milliarder i bl.a. udbygning af Herlev Bymidte og Herlev Hospital. Den nye buslinje bliver uden tvivl et aktiv for kommunens borgere, erhvervsliv og ikke mindst Herlev Hospital, kommunens største arbejdsplads, hvor bussen får endestation", siger Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev og formand for Movias bestyrelse.


I København modtages den nye, grønne linje med åbne arme. Her skal alle byens dieselbusser over de kommende år udskiftes med miljøvenlige alternativer:


"Københavnerne skal kunne færdes i byen uden at være generet af røg og møg fra trafikken. Derfor er jeg utroligt glad for, at vi nu udskifter busserne på Nordens travleste busrute med et grønnere alternativ. De nye CO2-neutrale biogas-busser betyder renere luft, og bringer os samtidig endnu et vigtigt skridt nærmere visionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025", siger Frank Jensen, overborgmester i København.


De nye busser er en del af Movias BRT-lignende Cityline koncept og byder på en række forbedringer for passagererne. Busserne har plads til langt flere passagerer - hvor de gamle busser havde plads til 82 passagerer pr. bus, har de nye busser plads til 147. Busserne kører på biogas og udleder 72 pct. mindre NOx og har 33 pct. mindre partikeludledning end de nuværende busser.


I Tårnby ser man også frem til opgraderingen af 5A til 5C:


"Linje 5C betyder bedre og nemmere busbetjening. I Tårnby Kommune har busdriften stor betydning for manges hverdag, da den skinnebårne trafik ikke er tilgængelig alle steder. Linje 5C er et godt bud på fremtidens busdrift - og et skridt i den rigtige retning i forhold til at nå frem til fossilfri busdrift. Jeg håber, at alle vil tage godt imod 5C, som gerne skulle gøre hverdagen nemmere", siger Allan Andersen, viceborgmester i Tårnby Kommune


Endelig vil den nye 5C-linje betyde kortere rejsetid for de mange rejsende. 5C har frit flow, så man frit kan gå ind og ud af bussens fem døre. Dørene kan man selv åbne ved at trykke på en knap på siden af bussen, ganske som man kender det fra S-tog. På dele af ruten kører Cityline også i sit eget spor, så busserne kan komme hurtigt gennem trafikken og forbi bilkøerne.


"Danskerne spilder dagligt tusindvis af timer i trafikkøer. Det koster samfundet milliarder hvert år. Med 5C Cityline har vi med enkle, effektive og relativt billige midler forbedret rejsetiden og reduceret trængslen. Cityline er skabt til at udnytte vejene bedre", siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen


Baggrund

 • 5A er Nordens travleste buslinje med ca. 20 mio. årlige passagerer. Med lanceringen af linje 5C forventes en passagervækst på 5 pct. svarende til ca. 1 mio. passagerer årligt. Til sammenligning havde Københavns Lufthavn 29 mio. passagerer i 2016.
 • Linje 5C forlænges fra Husum Torv til Herlev Hospital, og man vil derfor kunne komme direkte til Herlev Hospital fra Københavns Lufthavn uden skift. Linje 5C får også forbindelse til den kommende letbane i Ring 3.
 • De nye 5C-busser har en række miljøfordele. Busserne kører CO2-neutralt på biogas og mindsker samtidig den lokale luftforurening i Herlev, København og Taarnby. Udover at være CO2-neutrale i drift udleder de nye busser 72 pct. mindre NOx og har 33 pct. mindre udledning af partikler end de nuværende busser på linje 5A.
 • Cityline på 5C er bestilt og betalt af Herlev Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Kommunerne har samtidig investeret i at opgradere stoppestederne med nye læskærme og digital trafikinformation. Derudover har kommunerne investeret i flere større anlægsprojekter, som f.eks. endestationen ved Herlev Hospital, og på at skabe bedre fremkommelighed på Frederikssundsvej
 • Der er samlet investeret 185 mio. kr. i 5C.
 • 5C er den første BRT-lignende buslinje i Danmark. BRT står for Bus Rapid Transit og er et internationalt buskoncept, som kendes fra europæiske storbyer som Paris og Barcelona.
 • Cityline er Movias BRT-koncept, som byder på mere plads, renere miljø og nemmere rejse for de godt 20 mio. årlige passagerer på linje 5C.

Se mere på cityline.dk


Kontakt:

 • Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune, via pressemedarbejder Merle Simonsen, tlf. 21 51 91 12 eller mail cc7q@okf.kk.dk
 • Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev, via kommunikationskonsulent Line Sandgreen, tlf. 44 52 71 15 eller mail Line.Sandgreen@herlev.dk
 • Allan Andersen, viceborgmester i Tårnby, via kommunikationskonsulent Christian Askou, tlf. 32 47 12 10 eller mail cas.of@taarnby.dk
 • Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia, via kommunikationsrådgiver Line Thaarup, tlf. 36 13 20 13 eller mail lit@moviatrafik.dk
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.