EMTA vælger Dorthe Nøhr Pedersen som ny formand

26-11-2019
 

Trafikselskaber fra 19 europæiske storbyområder mødtes i Torino 21. og 22. november til den 44. generalforsamling i EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) - bl.a. for at vælge ny formand for de næste to år.

 

EMTA-bestyrelse, fra venstre mod højre: Lluis Alegre, direktør ved ATM (Barcelona), Suvi Rihtniemi, administrerende direktør for HSL (Helsinki), Wolfgang Schroll, CEO for VOR (Wien), Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia (København),Laurent Probst, CEO for Île-de-France-Mobilités (Paris), Laura Delgado-Hernandez, External affairs manager i CRTM (Madrid), og Laura Shoaf, CEO for Transport for West-Midlands (Birmingham).

 

Forsamlingen drøftede under generalforssamlingen den vigtige rolle, som regional jernbanetransport har for Europas byregioner, og delte i tilstedeværelse af ​​en repræsentant for Europa-Kommissionen erfaringer vedr. EU-forordning nr. 1370/2007 om forpligtelserne i den offentlige sektor (Public Service Obligations) inden for transport, nøjagtigt 10 år efter at denne trådte i kraft.


Den 44. generalforsamling markerede også starten på en ny toårig periode for EMTAs bestyrelse og formandskab. Forsamlingen valgte Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, som ny EMTA-formand. Laura Delgado-Hernandez, external affairs manager i CRTM (Madrid) blev genvalgt som EMTA-kasserer, og Laurent Probst, CEO for Île-de-France-Mobilités, forbliver næstformand.


I Torino tilsluttede Zarzad Transportu Publicznego (ZTP) fra Krakow og TheTA fra Thessaloniki sig som nye medlemmer, således at EMTA netværket nu i alt består af 29 offentlige transportmyndigheder.


EMTA består af trafikselskaber fra Europas større regioner og byområder som i netværket drøfter, hvordan udfordringer inden for mobilitet og offentlig transport bedst tackles. Gennem udveksling af viden og erfaringer sigter EMTA mod at forbedre bæredygtig mobilitet over for de 90 millioner europæere, der bor medlemmernes områder, og øge kvaliteten i de mere end 68 millioner ture, der foretages i EMTA-medlemmernes områder hver dag.

 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.