Ny ansøgningsrunde til Movias anlægspulje for investeringer i den kollektive transport i Region Sjælland

02-05-2017
 

PRESSE: I 2016 etablerede Movia en anlægspulje til medfinansiering af projekter, der understøtter og forbedrer busdriften på Sjælland og øerne. Anden runde for ansøgninger til anlægspuljen er nu åben med ansøgningsfrist 1. december 2017. Fokus er rettet mod projekter i Region Sjælland.

 
 

Movia har oprettet en anlægspulje for at understøtte og medfinansiere anlægsprojekter, der styrker sammenhængen og infrastrukturen i den kollektive transport på hele Sjælland.


I marts udmøntede Movia samlet 2,9 mio. kr. fra puljen. Det blev samtidig besluttet, at de resterende 700.000 kr. i puljen skal øremærkes projekter i den sjællandske region. Derfor gennemføres en ny ansøgningsrunde med frist 1. december.


Kommuner, regioner, Lokaltog A/S og øvrige vejmyndigheder til projekter i Region Sjælland kan søge puljen. Der kan søges om medfinansiering til projekter, der med fremkommelighedstiltag modvirker eller reducerer trængsel, gør den kollektive transport mere klimavenlig, giver bedre venteforhold, eller styrker sammenhængen og sikrer lettere skift for passagerne i den kollektive transport.


I første ansøgningsrunde fik fire projekter tildelt støtte: Sorø Kommune har fået 100.000 kr. til et stoppesteds- og trafiksikkerhedsprojekt, Solrød Kommune har fået tildelt 300.000 kr. i støtte til et terminal og byudviklingsprojekt ved Havdrup station, Helsingør Kommune har fået 375.000 kr. i støtte til en opgradering af venteforholdene ved de største ikke-reklamefinansierede stoppesteder og Ballerup Kommune har fået op til 2.125.000 kr. i medfinansiering til et fremkommelighedsprojekt på Malmparken.


Yderligere information om puljen kan findes her, samt det materiale der skal bruges til at søge om støtte fra anlægspuljen.


 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.