MoviaNyt: Flextur imponerer amerikansk pendant til Ældre Sagen

15-05-2019
 

I oktober 2018 var den amerikanske pendant til Ældre Sagen, AARP, på besøg hos Movia for blandt andet at interviewe Dorthe Nøhr Pedersen, som formand for FlexDanmark, til en dokumentar om flextrafik. Den amerikanske organisation interviewede også brugere af Flex handicapbefordring og den åbne Flextur.

 
 

I den amerikanske NGO er man meget imponeret over den danske flextrafik-model, der med flextur sikrer kollektiv mobilitet til alle og som samtidig, via koordinering af kørslerne, holder udgifterne nede for kommuner og regioner. De kalder det mobilitet til borgere med begrænsede muligheder, der gør at ældre kan komme ud af deres hjem, være aktive, sociale og undgå den ensomhed, som de måske ellers ville blive ramt af.


AARP er USAs største nonprofit organisation, som er dedikeret til at give 50+ og ældre mulighed for at vælge, hvordan de ønsker at leve, når de bliver ældre. Den amerikanske NGO's interesse for Flextrafik stammer fra et møde mellem AARP og den danske ambassade i Washington. Organisationen er landsdækkende med næsten 38 millioner medlemmer. Mere information findes på www.aarp.org
  
AARP besøgte Danmark for at filme brugere af handicapbefordring samt den åbne Flextur. AARP besøgte også Movia, hvor de interviewede nøglemedarbejdere og bl.a. fik vist kontrolpanelet med live-overvågning af Flextrafik-kørslerne.


Der kom hele tre fantastiske dokumentarvideoer ud af AARP's besøg i Danmark. Se dokumentarvideoer om brugerne:

Flextrafik - Gittes story
Flextrafik - Susannes story

Klik på billedet herunder for at se AARPs overordnede dokumentarvideo om flextrafik "Transportation for all".


Læs mere om flextrafik

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.