Mindre prisstigninger til Stevns end først besluttet

11-10-2016
 

PRESSE: Pendlerne mellem Stevns og København får de største prisstigninger, når billetpriserne harmoniseres på Sjælland 15. januar 2017. Men Movia har nu sammen med DSB og Metroselskabet fundet en løsning, der mindsker prisstigningen med 1/3.

 
 

Når takstreformen "Takst Sjælland" træder i kraft 15. januar næste år bliver priserne i den kollektive transport enklere, og Sjælland samles i ét stort pendlingsområde. Det er den største reform af priserne i den kollektive trafik siden 1970'erne.


Med reformen er det sikret, at 96 pct. af alle rejser maksimalt oplever fem pct. prisstigning eller faldende priser. Men for 4 pct. af rejserne byder reformen på prisstigninger. Og pendlerne på de lange strækninger fra Stevns ind mod København rammes allermest. Det skyldes, at alle-zoners princippet afskaffes fra 15. januar.


Stevns borgmester og kommunalbestyrelse har over for Movia udtrykt stor bekymring for de høje prisstigninger, særligt for pendlerne. Movia har derfor undersøgt, om der inden for rammerne af "Takst Sjælland" kan findes en løsning.


"Takstreformen er en stor og bunden opgave fra transport- og bygningsministeren, som Movia sammen med DSB og Metroselskabet har løst. Skarp kritik fra Rigsrevisionen for ikke tidligere at have gjort nok ved et ugennemsigtigt prissystem er imødegået, og det samme er betydelig kritik fra passagererne", udtaler centerchef i Movia Eskil Thuesen, og fortsætter:


"Vi ved at Stevns rammes hårdest og har været optaget af at finde en løsning for særligt de pendlere, der rejser langt mellem St. Heddinge og København i hverdagen. I samråd med Trafik- og Byggestyrelsen, DSB og Metroselskabet gøres områdets centrale pendlingszone, zone 57, derfor gratis. Det reducerer prisstigningen med 1/3 svarende til cirka 250 kr. pr. måned i forhold til det oprindelige udgangspunkt".


Løsningen er fundet inden for rammerne af de gældende prisprincipper for takstreformen. Der er tale om en særlig lempelse målrettet pendlerne - og løsningen omfatter ikke kontantbilletter og rejsekort.


DSB, Metroselskabet og Movia - samlet i Din Offentlige Transport - står i fællesskab bag reformen "Takst Sjælland", der er den største reform af priserne i den kollektive transport siden 1970'erne.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.