Driftsdirektør stopper i Lokaltog A/S

15-09-2020
 

Lokaltog A/S overtager med udgangen af i år driftsansvaret mellem Roskilde og Køge. Samtidig skal Danmarks største lokalbaneselskab i de kommende år forny infrastruktur og indkøbe nyt og mere klima- og miljøvenligt materiel. Derfor ændrer Danmarks største lokalbaneselskab nu i sin direktion. 

 

Copyright: Movia  Foto: Ulrik Jantzen

 

Danmarks største lokalbaneselskab, som fik ny adm. direktør i juni i år, står over for nye opgaver. Fra udgangen af i år suppleres de eksisterende ni lokalbanestrækninger med den nordlige del af strækningen på Lille Syd mellem Roskilde og Køge, når Lokaltog overtager driftsansvaret på denne strækning. Samtidig skal selskabet i de kommende år forny den snart 40 år gamle infrastruktur på en række lokalbanestrækninger, ligesom der skal indkøbes nyt - og gerne mere klimavenligt - togmateriel.

Som en konsekvens heraf har Lokaltogs bestyrelse besluttet at ændre i selskabets organisering, således at rollen som driftsdirektør og trafikcenterchef smelter sammen senere i år.  

Efter gensidig aftale fratræder Røsli Gisselmann samtidig sin stilling som driftsdirektør i Lokaltog A/S med virkning fra 15. september 2020. 

Bestyrelsesformand Dorthe Nøhr Pedersen udtaler:

"Lokaltog har haft en imponerende udvikling de seneste 10 år med stor passagervækst og høj kundetilfredshed. En effektiv og pålidelig lokalbanedrift er afgørende for borgernes mobilitet på hele Sjælland. Der står i høj grad Røsli Gisselmann på de resultater, som Lokaltog har opnået. Senest har Røsli Gisselmann stået i spidsen for fusionen mellem Regionstog og Lokalbanen og samtidig sikret et godt økonomisk og driftsmæssigt fundament for fremtiden. Vi skylder derfor Røsli Gisselmann meget stor tak". 

Processen med at ansætte en ny driftsdirektør går nu i gang. Indtil en ny driftsdirektør er på plads, varetages rollen som driftsdirektør af adm. direktør Lars Wrist-Elkjær.
 

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.