Plustur får dig fra A til B i Egedal og Solrød Kommuner

02-01-2020
 

Plustur er fra 2. januar 2020 blevet en del af rejseplanen i Egedal og Solrød Kommune. Det betyder, at du kan bestille en plustur via rejseplanen, når bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er for alle.

 
 

Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men vi ved også, at bussen eller toget ikke kører hele vejen til sommerhuset eller hele vejen ud til gården. For at give mere kollektiv transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, har Movia udviklet et nyt tilbud - plustur, som fra 2. januar 2020 er blevet en del af den kollektive transportservice i Egedal og Solrød Kommuner. I forvejen findes plustur i 15 andre kommuner på Sjælland, hvor borgerne har taget rigtig godt imod den nye service.


I de to kommuner vil man fra startdatoen automatisk blive tilbudt plustur på hele eller dele af rejsen, når man søger i rejseplanen. Tilbuddet får man, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er åben for alle uafhængigt af, hvilken kommune man bor i. Plusturen skal bare både starte og slutte i en kommune med plustur.
 


Plustur henter dig ved havelågen

Plustur starter ved havelågen og kører borgerne til et skiftested, f.eks. en station eller et busstoppested, hvor man nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det hele foregår via rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.


Med plustur bliver man hentet af en chauffør i én af de biler, der kører for Flextrafik. Nogle af bilerne har et gult Movia design, mens andre kan kendes ved, at der i vinduet er et Flextrafik skilt. Turen har en fast pris på 21 kr. uanset hvor langt man skal. Man skal betale med betalingskort, når man bestiller turen. Man bestiller turen på en særlig hjemmeside, og man skal bestille senest to timer inden, man skal afsted.


Med plustur i rejseplanen har alle i Egedal og Solrød Kommuner nu også fået et stoppested der, hvor de bor eller der, hvor de skal hen - når de skal et stykke væk fra de store busruter eller togstationer. Det bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder på hele Sjælland og styrker mobiliteten.


"I Egedal Kommune har vi både landsbysamfund og større byer, og med Plusturordningen imøde-kommer vi de borgere, som har langt mellem bopæl og offentlig transport. Vi giver borgerne en bedre mulighed for at benytte kollektiv transport til og fra deres hjem, så flere vil lade bilen stå og tage kollektiv transport. Den nye Plusturordning sikrer bedre mobilitet gennem kommunen og medvirker til en styrket sammenhængende kollektiv transport i kommunen", siger Bo Vesth, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune.


"Vi er rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde Plustur til borgerne, fordi det er med til at øge mobiliteten. Det er en fleksibel ordning, der styrker den kollektive trafik, og den vil især komme borgerne i områderne omkring Kirke Skensved og Karlstrup til gode. Samtidig er det nemt at benytte sig af Plustur, fordi det fremgår af Rejseplanen, og det gør det nemt og hurtigt at tilrettelægge sin rejse. Ordningen er virkelig med til at gøre den kollektive trafik mere mobil og fleksibel, og det sikrer, at borgerne kan komme rundt uden at være afhængig af en bil," siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.


"I de kommuner, der allerede har plustur, er det Movias og kommunernes erfaring, at borgerne er glade for servicen. Vi kan med plustur køre borgerne hen til de større skiftesteder, hvor busserne kører oftere end ved det lokale stoppested. Så det er godt nyt for borgernes mobilitet, og vi glæder os meget til at se, hvordan borgerne i Egedal og Solrød Kommuner tager imod den nye ordning" siger Movias plandirektør Per Gellert


 

Om plustur

 • Med Egedal og Solrød Kommuner tilbydes plustur nu i 17 kommuner på hele Sjælland. De øvrige kommuner er Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Lolland, Vallensbæk, Furesø, Tårnby, Fredensborg og Køge
   
 • Erfaringerne med plustur er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet, og den kommunale udgift er beskeden. Siden de første kunder kørte med plustur i marts 2018 har der frem til og med 15. december 2019 været i alt 2.359 plusture til en samlet udgift på 280.000 kr. I gennemsnit har der været 21 plusture og en udgift på 2.400 kr. pr. kommune i 2019 frem til december
   
 • Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end den almindelige flextur, som mange kommuner også tilbyder. Gennem den almindelige flextur-ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 pct. af turene, mens de 20-39-årige er den aldersgruppe, som står for de fleste plusture i rejseplanen
   
 • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre plustur i rejseplanen. I Nordjylland har det været muligt at få tilbudt en plustur i alle kommuner siden januar 2018. På Fyn har deres variant af plustur (Telekørsel) været tilbudt i alle kommunerne undtagen Odense Kommune siden august 2018. I Sydjylland tilbydes plustur i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Vejen, Varde og Billund. I Midtjylland tilbydes plustur i Lemvig Kommune
   
 • Se mere om plustur på dinoffentligetransport.dk/plustur
 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 3613 2010
Egedal Kommune: Kommunikationschef Marianne Roed Jakobsen: 5094 4143
Solrød Kommune: Kommunikationskonsulent Malena Chandrasekaran: 5618 2005

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.