Flextur smadrer ikke kommunekassen – og det ved taxi godt

27-10-2016
 

Kommentar fra næstformand i Movia og Trafikselskaberne i Danmark, Per Hovmand, til artikel på Dansk Taxi Råds hjemmeside.

 
 

Dansk Taxi Råd bragte i går på deres hjemmeside en artikel om, at trafikselskabernes flextur smadrer kommunekassen. Det er ikke sandt. Og det ved Dansk Taxi Råd godt.


I april 2013 udarbejdede Deloitte en rapport for Finansministeriet som viste, at koordination af kørslen i flextrafikordningerne rummer betydelige rationaliseringsgevinster for kommunerne. Faktisk så tydelige, at en del af dem blev lagt ind i den årlige økonomiaftale mellem KL og staten.

Økonomiaftalen betød, at kommunerne over en fire årig periode skulle høste besparelser på 430 mio. kr. ved at koordinere kørslen med borgere til læge, speciallæge, bandagist m.m. f.eks. via trafikselskaberne. Og den aftale har kommunerne levet op til.


Det giver altså ikke hul i landets kommunekasser at spare 430 mio. kr.! Hvad der derimod ville have udfordret kommunernes og regionernes økonomi betragteligt er, hvis kørslen ikke i stadigt større omfang blev koordineret og udbudt på tværs af kørselsordninger, herunder Flextur. Flextur er i sig selv en lille andel af den samlede kørsel i flextrafikken. I 2015 udgjorde Flextur godt 8 pct. af Movias samlede udgifter på 537 mio. kr. til Flextrafik.


Det er heller ikke korrekt, at samkørselsgraden er blot 1,15 pct. som Dansk Taxi Råd skriver i artiklen på deres hjemmeside. Hos Movia gennemføres 32 pct. af alle flexture med mere end en passager i vognen. Niveauet for samkørsel i Flextur er derfor højere, end det Dansk Taxi Råd angiver.


Formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen har slået fast, at for kommunerne spiller flexturene en afgørende rolle i den kollektive trafik. Til gengæld gør en regulering af flextur ingen sommer i forhold til de udfordringer, som taxibranchen står over for med deleøkonomibaserede virksomheders hastige indtrængen på markedet. Taxierhvervet har virkelig brug for en ny taxilov, og det har trafikselskaberne støttet op om i årevis.


Flextur er kollektiv transport, og som transportprodukt har det været en rigtig god, miljøvenlig og populær erstatning for mindre fleksible og dyre busser i fast rutefart i rigtig mange kommuner landet rundt. Kommunerne beslutter selv, om de vil tilbyde Flextur som en del af deres service til borgerne, ligesom kommunerne også beslutter, hvor meget bustrafik der skal serviceres med i deres kommune. Kommunerne kan allerede i dag vælge at koordinere direkte med taxaerhvervet, hvis de ønsker det. Det er den valgfrihed, som skal opretholdes, så kommunerne fortsat har mulighed for at tilbyde fleksible kollektive transportløsninger til borgerne. For kommunerne er nærmest til at vurdere deres borgeres servicebehov, fordi det også er kommunerne, der er tættest på borgerne i hverdagen.


Med flere ældre, øget urbanisering og nye førerløse teknologier på vej har kommunerne mere end nogensinde brug for at kunne sammensætte det samlede kollektive transportudbud på en endnu mere intelligent måde på tværs af transportmidler.


Og så er det i øvrigt den model, som anses som foregangsmodel i hele Europa.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.